Jaki dokument jest fakturą? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jaki dokument jest fakturą?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jaki dokument jest fakturą?

Podziel się tym artykułem:   

Wystawianie faktur to jedna z najczęstszych czynności związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jakie wymogi zgodnie z przepisami podatkowymi musi spełnić taki dokument?

Szczegółowe wyliczenie dokumentów, które możemy uznać za fakturę, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. W paragrafie 17 tego rozporządzenia czytamy, że za fakturę można uznać:
 

1) bilety jednorazowe, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli tylko zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku);
 

2) dowody zapłaty za usługi radiokomunikacji przywoławczej (pager), jeżeli zawierają następujące dane: nazwy i numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku;
 

3) dokumenty dotyczące usług pośrednictwa finansowego zwolnionych od podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane: określenie usługodawcy i usługobiorcy, numer kolejny i datę ich wystawienia, nazwę usługi, kwotę, której dotyczy dokument;
 

4) dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku;
 

5) rachunki potwierdzające sprzedaż bądź wykonanie usługi, które zobowiązani są na żądanie kupującego wystawić podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (z wyłączeniem rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli).
 

Fakturę stanowić również może dokument VAT dotyczący usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiany za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawiera co najmniej następujące dane:

  • określenie usługobiorcy, usługodawcy oraz podmiotu wystawiającego dokument w imieniu usługodawcy,
  • informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy,
  • kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • łączną kwotę należności wraz z podatkiem,
  • kwotę podatku,
  • datę wystawienia,
  • stawkę podatku.


Powyższych przepisów nie stosuje się w przypadku usług (opodatkowanych stawką 0% VAT) w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: