Jaki podatek od odszkodowania należnego jeszcze od czasów...
http://sxc.hu/
Tax Care

Jaki podatek od odszkodowania należnego jeszcze od czasów PRL?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Niektórzy odszkodowanie otrzymują dopiero teraz. Jak wygląda kwestia opodatkowania tych sum?


Obecnie gorącym tematem jest reprywatyzacji warszawska, kiedy to w skutek dekretu Bieruta wiele osób straciło nieruchomości. Obecnie są one często „odzyskiwane” przez osoby nieuprawnione. Ale w PRL było wiele przypadków, kiedy ludzie tracili nieruchomości. I choć wg prawa należało im się odszkodowanie za przejęcie mienia, to urzędy „zapominały” o tym obowiązku.


Nieruchomości nie ma, odszkodowania również


Z taką sytuacją zetknęła się podatniczka. Odziedziczyła ona wraz z bratem majątek po matce. Z dokumentów wynikało, że matka była właścicielką nieruchomości, która w 1974 r. została decyzją Powiatowej Rady Narodowej przejęta przez Skarb Państwa.
Podatniczka po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia z wnioskiem do prezydenta miasta, które obecnie jest właścicielem gruntów, o stwierdzenie, czy wraz z decyzją o przejęciu gruntów zostało wyznaczone oraz wypłacone odszkodowanie.


Po sprawdzeniu okazało się, że Prezydium Rady Powiatowej wprawdzie zabrało nieruchomość, ale za to „zapomniało” o wyliczeniu kwoty należnej za jej przejęcie. O wypłacie tym bardziej nie było mowy. Choć podatniczka nie składała – jak pisze – wniosku w tej sprawie, miasto przeprowadziło postępowanie, dotyczące wysokości odszkodowania za przejęte grunty.


I właśnie kwestia tego odszkodowania była powodem, dla którego podatniczka zwróciła się do izby skarbowej o interpretację podatkową. Chciała wiedzieć, czy od uzyskanej od miasta kwoty będzie musiała zapłacić podatek dochodowy?


Odszkodowanie spełnia warunki zwolnienia


Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 19 sierpnia 2016 r. (sygnatura ITPB2/4511-499/16/TJ) uznała, że odszkodowanie będzie zwolnione z podatku. Urzędnicy potwierdzili, że z punktu widzenia prawa podatkowego odszkodowanie będzie stanowiło przychód, ale w tym przypadku w grę wchodzi art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami”.


Przy czym ustawa stawia warunek – zwolnienie z podatku nie obowiązuje, jeśli właściciel wszedł w posiadanie nieruchomości mniej niż 2 lata przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego oraz jeśli kwota nabycia była o co najmniej 50 proc. niższa od odszkodowania.
W wypadku podatniczki oczywiście nie było mowy o wejściu w posiadanie w okresie krótszym niż 2 lata przed wywłaszczeniem. To bowiem zostało dokonane lata temu, a sprawa dotyczyła jedynie niewypłaconego odszkodowania.


We wniosku nie zostały podane żadne informacje o wartości odszkodowania, ale jakiekolwiek by ono nie było, nie miało to już znaczenia. Urzędnicy bowiem zaznaczyli, że aby właściciel nieruchomości wywłaszczanej stracił prawo do zwolnienia, oba warunki – okres posiadania krótszy niż 2 lata i cena nabycia niższa o 50 proc. od odszkodowania – muszą być spełnione łącznie. W tym przypadku co najmniej jeden warunek nie został spełniony, toteż zwolnienie obowiązuje.


Skoro zaś przychód jest zwolniony – stwierdzili urzędnicy – to podatniczka nie musi wykazywać odszkodowania w zeznaniu rocznym.


Marek Siudaj, Tax Care

 

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Program Mieszkanie plus odpowiedzią na potrzeby lokalowe Polaków?