Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jaki PIT wypełnić? Rodzaje PIT 2020 − który PIT dla...
FreeImages
Podatnik.Info

Jaki PIT wypełnić? Rodzaje PIT 2020 − który PIT dla kogo?

Jaki PIT wypełnić? To pytanie, co roku zadają sobie miliony Polaków. Rodzaje PIT zależą od źródeł przychodów, formy zatrudnienia  czy sposobu rozliczania działalności gospodarczej. Zobacz, który PIT wypełnić, kiedy rozliczasz się z małżonkiem, a który, kiedy prowadzisz działalność gospodarczą.

Aby pomóc Ci w złożeniu rocznego zeznania, poniżej opisaliśmy 4 najczęściej spotykane rodzaje PIT-ów.   

Przejdź do akapitów:

  

Pomimo postępującej modernizacji i rosnącej liczby narzędzi oraz stron tematycznych, 16 proc. Polaków w dalszym ciągu uważa procedurę złożenia PIT za trudną, a 4 proc. za bardzo trudną. Tak wynika z badań CBOS      Z 2018 r. Ten sam raport pokazuje z drugiej strony, że Polacy coraz rzadziej korzystają z pomocy specjalistów bądź znajomych przy składaniu deklaracji do urzędu skarbowego.


Rodzaje PIT-ów: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, emeryci i renciści


Najczęściej rozliczaną deklaracją przez Polaków jest PIT-37. Formularz ten wypełniają podatnicy, za których zaliczki na podatek dochodowy wyliczają i odprowadzają pracodawcy – płatnicy podatku lub też organy rentowy. Na płatniku spoczywa obowiązek terminowego przekazania wynagrodzenia swoim pracownikom i przekazania należnych składek do właściwego urzędu skarbowego. Pracownik otrzymuje od pracodawcy tzw. kwotę netto („na rękę”), pomniejszoną o wszystkie należne sumy z kwoty całkowitej brutto.


Aby poprawnie rozliczyć podatek dochodowy przy użyciu formularza PIT-37, pracodawca musi dostarczyć zatrudnionym pracownikom formularz PIT-11, na którym będą wyszczególnione wszystkie kwoty, o które zostało pomniejszone wynagrodzenie brutto. Jeśli w ciągu minionego roku kalendarzowego podatnik ma więcej źródeł dochodu, czyli pracował u więcej niż jednego pracodawcy, kwoty w poszczególnych polach PIT-37 2020 powinny stanowić sumę wartości z wszystkich otrzymanych PIT-11.


A jaki PIT wypełnić mają emeryci czy renciści? Mogą oni rozliczać podatek dochodowy samodzielnie, składając PIT-37 lub PIT-36. Mogą też być rozliczeni przez organ rentowy. Drugie rozwiązanie jest szczególnie popularne, kiedy emerytura lub renta jest jedynym przychodem podatnika. W takim przypadku Krajowa Administracja Skarbowa dostarcza podatnikowi formularz PIT-40A/11A. Jeżeli emeryt lub rencista chce rozliczyć się samodzielnie, zgłasza to do organów podatkowych. Który PIT wypełnić w tej sytuacji? Także PIT-37 na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A.


Istnieją również sytuacje, w których podatnik spełnia warunki złożenia PIT-37 za 2019 (jak uiszczanie składek za pośrednictwem płatnika), lecz nie może rozliczyć się przy pomocy tego druku. Najczęściej dotyczą one przypadków, w których jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą, rozliczaną przy pomocy PIT-36. Jeśli małżeństwo chce dokonać wspólnego rozliczenia, małżonek, który indywidualnie rozliczałby się przy pomocy PIT-37, korzysta wówczas z deklaracji PIT-36.


Rodzaje PIT-ów dla przedsiębiorców


Osoby, które trudnią się prowadzeniem działalności gospodarczej, mają do wyboru trzy rodzaje PIT-ów. Opłacalność danej deklaracji zależy w głównej mierze od wysokości osiąganych przez cały rok dochodów, jak również kosztów ich osiągnięcia.


PIT-36 przy rozliczeniach wg skali podatkowej


Najpopularniejszą deklaracją pośród przedsiębiorców jest PIT-36. Podobnie jak w przypadku PIT-37, należność względem fiskusa jest wyliczana w oparciu o skalę podatkową, wynoszącą od 1 października 2019 17% lub 32%. Dochody do 85 528 zł będą od 1 października 2019 roku opodatkowane stawką 17%, a nadwyżka ponad tę kwotę jak wcześniej − stawką 32%. Aby ujednolić skalę podatkową za cały rok 2019, stawka zostanie ujednolicona do 17,75% za cały rok. Rozliczenie za pomocą PIT-36 umożliwia przedsiębiorcy skorzystanie z większości dostępnych ulg i odliczeń, jak również pozwala rozliczyć się wraz z małżonkiem przy użyciu jednego formularza.


Kolejną ważną zmianą w 2019 r. jest to, że wzrosną koszty uzyskania przychodu o ponad połowę w stosunku do roku poprzedniego. Koszty uzyskania przychodu wzrosną z 111,25 zł do 250 zł, a dla osób dojeżdżających − z 139,06 zł do 300 zł. 


PIT-36L – rozliczenie liniowe


Przedsiębiorcy, których roczne dochody przekraczają 85 528 zł, mogą rozważyć bardziej opłacalne rozliczenie liniowe w wysokości 19%. Stawka ta obowiązuje niezależnie od wysokości dochodów. Który PIT wypełnić w takiej sytuacji? Podatek dochodowy liniowo rozlicza się za pomocą deklaracji PIT-36L.  Należy jednak pamiętać, iż to rozwiązanie wiąże się z brakiem możliwości skorzystania m.in. ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz ujęcia w zeznaniu ulgi prorodzinnej. Ponieważ co do zasady, podatek dochodowy rozliczany jest według skali podatkowej, jeżeli chcesz rozliczać się z fiskusem na zasadach podatku liniowego, wolę tę musisz zadeklarować urzędowi skarbowemu. 


PIT-28, czyli ryczałt ewidencjonowany


Podatnicy, którzy osiągają dochody przy niskich kosztach własnych, mogą rozważyć przejście na rozliczenie przy użyciu tzw. ryczałtu ewidencjonowanego. Rozwiązanie to polega na uiszczeniu podatku w wysokości od 2% do 20% (w zależności od rodzaju działalności) od wartości przychodu. Rozliczając się przy użyciu ryczałtu, należy pamiętać, że w przeciwieństwie do większości deklaracji, termin rozliczenia upływa wraz z końcem stycznia. Formularz, na którym składamy zeznanie podatkowe jako ryczałtowcy, oznaczony jest kodem PIT-28.  

   

Przy rozliczeniu ryczałtowym nie występują koszty uzyskania przychodu. 


Powyższe cztery rodzaje PIT-ów mogą być uzupełnione w programie PIT. Aplikacja pomoże użytkownikowi w uzupełnianiu obowiązującej go deklaracji wraz załącznikami oraz z wyborem odpowiedniego urzędu skarbowego. Program błyskawicznie prześle dokumenty wprost na serwery Ministerstwa Finansów i wyświetli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Skorzystaj z bezpiecznego programu PIT, a rozliczenie z fiskusem będzie prostsze niż kiedykolwiek! 


Loading Comments