Jaki PIT dla kogo i kiedy? Rozliczenie PIT 2019
FreeImages
Podatnik.Info

Jaki PIT dla kogo i kiedy? Rozliczenie PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

Jaki PIT będzie Cię obowiązywać w 2019 roku?

Zgodnie z opublikowanymi w 2017 r. przez Ministerstwo Finansów informacjami, czterech na pięciu Polaków rozlicza się z fiskusem przy użyciu formularza PIT-37. Jego powszechność wynika z faktu, iż jest on przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Innymi słowy, PIT-37 2019 dotyczy wszystkich obywateli pracujących w ramach najpopularniejszych metod zatrudnienia: umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

 

Za dochody podlegające pod rozliczenie przy zastosowanie PIT-37 uznaje się m.in. pracę nakładczą, stosunek służbowy, krajowe renty i emerytury (w określonych przypadkach), świadczenia i zasiłki przedemerytalne, stypendia i zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, kontrakty menedżerskie, członkostwo w radach nadzorczych, świadczenia z Funduszy Pracy oraz umowy aktywizacyjnej i przychody z praw majątkowych i autorskich.

 

PIT-36, druga z najczęściej rozliczanych deklaracji podatkowych, służy do rozliczania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej bądź najmu opodatkowanego według skali. Na skorzystanie z formularza PIT-36 powinni zdecydować się ci płatnicy, którzy w minionym roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, która była opodatkowana na zasadach ogólnych i zastosowaniu skali podatkowej.

 

Do deklaracji tej kwalifikują się również podmioty, które uzyskały przychody z pochodnych najmu i dzierżawy, od których samodzielnie opłacali zaliczki na podatek dochodowy oraz z zagranicznych źródeł przychodów. PIT-36 2019 składają również płatnicy, którzy sporządzili remanent likwidacyjny pod koniec minionego roku podatkowego, korzystający z kredytu podatkowego, zobowiązani doliczyć dochody małoletnich dzieci, bądź wykazują straty z lat ubiegłych. PIT-36 może zostać rozliczony zarówno indywidualnie, jak i wraz z małżonkiem.

 

W przeciwieństwie do powyższej deklaracji, PIT-36L stosuje opodatkowanie liniowe zamiast skali podatkowej. Niezależnie od wysokości obrotów, stawka wynosi wówczas 19%. O ile rozwiązanie to może przynieść wymierne zyski w przypadku dużych dochodów (takich, które kwalifikowałyby przedsiębiorcę do 32% progu podatkowego), wiąże się ono z ograniczeniami pod względem możliwych ulg i odliczeń.

 

PIT-28 to deklaracja dotycząca wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od tzw. przychodów ewidencjonowanych. Muszą ją złożyć osoby fizyczne, które uzyskały przychody z działalności gospodarczej w formie indywidualnej lub spółki, bądź  w minionym roku podatkowym osiągnęły przychody z najmu, dzierżawy bądź pochodnych. Aby korzystać z tej formy rozliczenia podatnik musi złożyć deklarację, w której wyrazi chęć opodatkowania ryczałtem.

 

Jaki PIT rozliczają podatnicy ryczałtowi?

Rozliczenia przy pomocy PIT-28 mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie roku podatkowego i nie rozliczają się przy użyciu karty podatkowej. - prowadzili działalność w poprzednim roku, a ich przychód z tej działalności nie przekroczył określonej ustawowo kwoty. PIT-28 nie może być złożony łącznie z małżonkiem. Jeśli zarówno mąż, jak i żona korzystają z tej formy rozliczenia, są oni zobowiązani do złożenia dwóch deklaracji.

 

Warto mieć na uwadze, że nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. zeznania PIT-28 nie można złożyć łącznie z małżonkiem. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT-28.

 

Powyższe informacje mają na celu ustalenie, jaki PIT jest wiążący dla poszczególnych podatników. Wszystkie powyższe rodzaje deklaracji mogą być rozliczone w programie PIT za pomocą paru kliknięć w zaledwie kilka chwil. Obowiązująca nas deklaracja zostanie uzupełniona o niezbędne załączniki, po czym użytkownik będzie mógł ją wysłać prosto na serwery Ministerstwa Finansów.

  

Autor artykułu: Specjalista ds. Finansów Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT-38 bez formularza PIT-8C. Czy jest to możliwe w PIT 2019/2020?