Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jaki leasing dla przedsiębiorcy?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jaki leasing dla przedsiębiorcy?

Nie zawsze firma posiada na koncie wystarczającą liczbę gotówki, aby zakupić konieczny do prowadzenia działalności sprzęt. W takim przypadku jednym ze źródeł pozyskania dofinansowania może być leasing.

Co to jest leasing?
 

Leasing to forma finansowania działalności gospodarczej polegająca na zaciąganiu przez leasingobiorcę kredytu w formie rzeczowej od leasingodawcy. Wziąć w leasing można różne środki trwałe. Istnieją formy specjalizujące się w leasingowaniu samochodów, ale dotyczy to także nieruchomości, maszyn i innych sprzętów. Możemy ich wówczas używać przez cały okres obowiązywania umowy leasingu, a po jego zakończeniu uzyskujemy prawo do zakupu używanego środka.
 

Rodzaje leasingu – finansowy, operacyjny
 

Istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Różną się one od siebie nie tylko formalnymi warunkami umowy, ale także konsekwencjami podatkowymi. W leasingu finansowym leasingobiorca staje się właścicielem środka i on jest uprawniony do amortyzacji, musi za to ponieść wysokie koszty początkowe. Leasing operacyjny jest korzystniejszy dla podmiotów, które nie dysponują dużym kapitałem, ale też nie zależy im na odpisach amortyzacyjnych.
 

Procedura zawarcia umowy leasingu
 

W zależności od rodzaju środka trwałego procedura zawarcia umowy leasingowej trwa od kilku dni do kilkunastu tygodni. Potrzebne dokumenty są uzależnione od firmy leasingowej i rodzaju leasingu. Po weryfikacji dokumentów, sprawdzeniu, czy wnioskodawca figuruje w rejestrach dłużników i ocenie jego zdolności kredytowej, następuje sprawdzenie dostawcy i przedmiotu umowy. Proces ten jest o wiele prostszy, kiedy dostawca jest autoryzowanym dealerem danego środka trwałego. O wiele dłużej może trwać taka procedura w przypadku małych i nieznanych wcześniej leasingodawcy firm. Po podpisaniu umowy z leasingobiorcą i wydaniu ostatecznej decyzji, leasingobiorca wpłaca kaucję na poczet czynszu inicjalnego. Dopiero na tym etapie firma leasingowa zamawia środek trwały u dostawcy. Po przekazaniu niezbędnych dokumentów, zapłacie dostawcy i zarejestrowaniu środka trwałego (jeśli to konieczne, np. w Wydziale Komunikacji) następuje odbiór przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.


Podatnik.info 

Loading Comments