Jaki formularz PIT podatnik musi wybrać?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jaki formularz PIT podatnik musi wybrać?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

PIT-37 – najczęściej składany rodzaj zeznania

Aby złożyć PIT-37, należy łącznie spełnić kilka warunków. Po pierwsze, przychody muszą być uzyskane wyłącznie na terenie Polski , za pośrednictwem płatnika i opodatkowane za pomocą skali podatkowej. Będą to więc przede wszystkim przychody uzyskane ze stosunku pracy, służbowego oraz pracy nakładczej, a także działalności wykonywanej osobiście na podstawie np. umowy o dzieło i praw autorskich i innych praw majątkowych. W ten sposób opodatkowane są również emerytury i renty otrzymywane w kraju,  także renty socjalne i strukturalne, a także świadczenia i zasiłki  przedemerytalne, zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz przychody uzyskane z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną. W deklaracji PIT-37 uwzględniane są też przychody ze stypendiów i świadczeń z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

PIT-36 – dla prowadzących działalność gospodarczą, ale nie tylko

Deklaracja PIT-36 najczęściej jest stosowana przez podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, ale za jej pomocą rozliczają się również osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane w ten sam sposób. Jest to także formularz przeznaczony dla osób posiadających dochody uzyskane za granicą, z najmu oraz dla podatników, którzy do dochodów doliczają dochody uzyskane przez małoletnie dzieci (wykazywane są one w załączniku PIT/M).  W formularzu PIT-36 są wykazywane również przychody np. ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z emerytury, jeśli w danym roku podatkowym podatnik takie osiągnął.  W tym przypadku nie ma więc konieczności jednoczesnego składania deklaracji PIT-36 i PIT-37.

PIT-36L – dla podatników opodatkowanych liniową stawką 19%

Na tym formularzu rozliczają się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i posiadające dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Kluczowe jest opodatkowanie według 19% stawki podatku. 

PIT-28 – dla opodatkowanych ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych

Formularz PIT-28 jest używany przez podatników, których dochody są opodatkowane ryczałtem. Nie ma przy tym znaczenia, czy pochodzą z działalności gospodarczej, z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy bądź umów o podobnym charakterze. 

PIT-38 – rozliczenie przychodów z kapitałów pieniężnych lub ze zbycia udziałów w spółkach

Zarówno PIT-38, jak i PIT-28 są odrębnymi deklaracjami, nie można na nich wykazać innych dochodów, np.  ze stosunku pracy czy działalności wykonywanej osobiście. Jeśli podatnik uzyskał przychody więcej niż z jednego rodzaju źródła, rozliczanego na różnych deklaracjach, musi złożyć wszystkie wymagane deklaracje. 

Rozliczenie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

W zależności od tego, w którym roku nieruchomość bądź prawo zostało nabyte, stosuje się: PIT-39.


W prosty sposób podatnicy mogą rozliczyć i wypełnić zeznanie podatkowe za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2015 od Podatnik.info.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kto powinien złożyć PIT-38?