Jaką kwotę podatnik może odliczyć w ramach ulgi...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jaką kwotę podatnik może odliczyć w ramach ulgi prorodzinnej? Zależy jaką liczbę dzieci posiada

Dlatego, aby uniknąć wątpliwości związanych z przekroczeniem ustawowego ograniczenia - można użyć np. całkowicie darmowego programu PIT pro 2014/2015. Podczas wypełniania rozliczenia za 2014 r., system za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu poinformuje użytkownika o braku możliwości skorzystania z ulgi. Ze względu na liczbę wychowywanych dzieci lub wysokość dochodów.


Warto też przeczytać więcej o tym - jakie warunki są niezbędne do odliczenia ulgi na dzieci oraz jak z niej skorzystać wychowując pełnoletnie dziecko.


Jedno dziecko w niektórych przypadkach z limitem odliczenia


Osoby wychowujące w 2014 r. jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi. Ale nie zawsze. O ile ich roczne zarobki nie przekroczą limitu wynoszącego:

 • 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały 2014 r. w związku małżeńskim (chodzi o łączne dochody męża i zony),
 • 112 tys. zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 tys. zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim - w tym również przez część ubiegłego roku.


Z kolei rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z preferencji bez względu na wysokość osiąganych zarobków.


Jakie dochody są zaliczane do limitu dla rodziców jednego dziecka?


Zgodnie z ustawą powyższe kwoty obejmują wszystkie zarobki opodatkowane według skali podatkowej. W tym przychody zmniejszone o koszty uzyskania. Także pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na ubezpieczenia społeczne, w przypadku np.:

 • uzyskania dochodów z pracy, praw majątkowych, emerytur czy rent,
 • odpłatnego zbycia akcji,
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej, obciążonej 19 proc. stawką podatku.


Mąż i żona wychowujący dzieci muszą pamiętać, że roczna kwota odliczenia ulgi za 2014 r. dotyczy łącznie:

 • obojga rodziców,
 • opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych - pozostających w związku małżeńskim.


Preferencję można odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.


Zgodnie z ustawą podatnikiem pozostającym w związku małżeńskim nie jest:

 • osoba, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.


Jaką kwotę mogę odliczyć na dziecko?


Wychowując jednego dziecko podatnik może odliczyć 92,67 zł miesięcznie – czyli 1112,04 zł rocznie. Oczywiście tylko wtedy, jeżeli nie przekroczy opisanego powyżej kryterium dochodowego.


Jeśli wychowujemy dwoje dzieci, to w ramach preferencji możemy odliczyć również 92,67 zł miesięcznie – a więc 1112,04 zł rocznie. Na pierwsze i drugie dziecko.


Z kolei w przypadku wychowywania trojga dzieci - na pierwsze i drugie z nich także podatnik może odliczyć kwotę 92,67 zł miesięcznie. Czyli łącznie na obie pociechy po 1112,04 zł rocznie – razem w sumie 2224,08 zł. Natomiast na trzecie dziecko dodatkowo rodzic może odliczyć 166,67 zł miesięcznie – czyli 2000,04 zł rocznie.


A gdy wychowujemy czwórkę lub większą liczbę dzieci, to odliczeniu podlega:

 • po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko (rocznie po 1112,04 zł na każde z nich),
 • 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko, czyli rocznie 2000,04 zł,
 • po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko, czyli 2700 zł rocznie.Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także