Jak wziąć kredyt pod zwrot VAT? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Jak wziąć kredyt pod zwrot VAT?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wziąć kredyt pod zwrot VAT?

Podziel się tym artykułem:   

Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy, którym przysługuje nadpłata podatku VAT mogą skorzystać z kredytu pod jego zastaw, udzielonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Zabezpieczenie takiego kredytu stanowią środki pieniężne z tytułu należnemu podatnikowi zwrotu podatku VAT. W tym celu przedsiębiorca musi wraz z deklaracją z wykazanym zwrotem podatku złożyć nieodwołalne upoważnienie do przekazania przysługującej mu nadpłaty na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Udzielenie kredytu będzie możliwe, jeśli w dniu złożenia deklaracji z wykazanym zwrotem VAT przeciwko podatnikowi nie toczy się postępowanie, którego celem jest ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych.

Warunki formalne kredytu pod zwrot VAT

Nieodwołalne upoważnienie sporządzone przez podatnika musi zostać zatwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na której konto ma trafić zwrot nadpłaty VAT. Ponadto upoważnienie zgodnie z art. 87 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług powinno zawierać następujące dane:

  • datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy,
  • NIP podatnika i banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być przekazany zwrot,
  • wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie,
  • wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie kredytu,
  • podpis podatnika.


Oprócz tego zgodnie z art. 306ha Ordynacji podatkowej bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przysługuje prawo do uzyskiwania (za pisemną zgodą podatnika) zaświadczeń z urzędu skarbowego o wskazanych sprawach podatkowych w związku z udzielanym kredytem pod zwrot podatku VAT. Przede wszystkim dotyczy to informacji o kwotach i terminach dokonywanych zwrotów oraz zajęciach egzekucyjnych wierzytelności z tytułu zwrotu podatku.

Dodatkowo przedsiębiorca musi pamiętać, że przekazanie zwrotu (wraz z ewentualnym oprocentowaniem) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej traktowane jest na równi z dostarczeniem podatnikowi przysługującej mu nadpłaty.


Podatnik.info

 

Podziel się tym artykułem: