Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 26 głosów
4%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

1 głosów
85%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

22 głosów
12%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

3 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak wykazać prezenty od pracodawcy w zeznaniu rocznym?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak wykazać prezenty od pracodawcy w zeznaniu rocznym?

Podziel się tym artykułem:   

Grudzień to czas, w którym pracodawcy z okazji świąt wręczają swoim pracownikom prezenty. Wielu podatników ma dylemat, czy otrzymane podarunki musi wykazać w zeznaniu rocznym.

Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia pracodawcy wydaje się być wręczenie pracownikowi prezentu w formie gotówki lub paczki. Jeżeli podarunki zostaną w całości sfinansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych i nie przekroczą kwoty 380 złotych, to nie będą podlegać opodatkowaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie prezenty podlegają opodatkowaniu?

Podatkiem obciążone są natomiast cieszące się największą popularnością wśród pracodawców i pracowników bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Tak wynika z wyżej wymienionego artykułu ustawy opdof, ponieważ nie spełniają one kryteriów rzeczowych świadczeń (w odróżnieniu od gotówki czy paczki). Tak więc jeżeli np. otrzymamy bon o wartości 100 złotych, to podlega on opodatkowaniu. W takim przypadku pracodawca wręczy nam specjalny druk, na którym będzie zawarta informacja o wysokości kwot przekazanych zatrudnionemu. Podatnik musi mieć na uwadze, że to on, na podstawie otrzymanego formularza, ma obowiązek uwzględnić otrzymana kwotę w zeznaniu rocznym (na formularzu PIT-36 lub PIT-37 w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów) i odprowadzić od niej należny podatek we właściwym urzędzie skarbowym.

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-36 od Podatnik.info<<<

>>>Pobierz aktywny formularz PIT-37 od Podatnik.info<<<

Oprócz bonów i talonów opodatkowaniu podlegają również następujące świadczenia, w całości sfinansowane ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez względu na to, czy przekroczą kwotę 380 zł od początku roku podatkowego:

• dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
• „wczasy pod gruszą”.

Jakie podarunki są zwolnione z podatku?

Oprócz gotówki oraz paczek świątecznych zwolnieniu z podatku podlegają następujące świadczenia (o ile w całości sfinansowane są ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych):

• bilety i karnety dla pracowników, jeżeli nie przekroczą kwoty 380 zł od początku roku podatkowego,
• dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracownika do lat 18 niezależnie od jego wysokości, także wówczas, gdy jest to wyjazd z rodzicami. Ważne, by wypoczynek był organizowany przez uprawniony podmiot,
• Zapomoga dla pracownika w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Należy pamiętać, że wszelkie prezenty od pracodawcy finansowane ze środków obrotowych podlegają opodatkowaniu bez względu na ich wartość. Zwolnione z podatku są tylko podarunki pochodzące z ZFŚS lub związków zawodowych pod warunkiem, że nie przekroczą ustalonej przez ustawodawcę wartości w roku podatkowym.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl