Jak wybrać biuro rachunkowe we Wrocławiu? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Jak wybrać biuro rachunkowe we Wrocławiu?
Redakcja
sxc.hu
Podatnik.info

Jak wybrać biuro rachunkowe we Wrocławiu?

Podziel się tym artykułem:   

Wybór profesjonalnego biura rachunkowego to dylemat wielu firm. Podjęcie trafnej decyzji może w przyszłości pozwolić uniknąć kłopotów związanych z błędnym rozliczeniem z fiskusem.

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, jak poważne konsekwencje może mieć błąd popełniony w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Należy pamiętać, że w pierwszej kolejności za pomyłki księgowe odpowiedzialność ponosi podatnik, któremu następnie przysługuje prawo do ewentualnego odszkodowania. Biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swojego klienta, bez względu na treść zawartej z nim umowy. Jakimi kryteriami należy się więc kierować, wybierając biuro rachunkowe?

 

Jak weryfikować ofertę biur rachunkowych?

 

Porównując np. oferty kilku wrocławskich biur rachunkowych, szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, czy jego pracownicy posiadają uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Takie prawo zgodnie z ustawą o rachunkowości przysługuje:

 

- licencjonowanym doradcom podatkowym,

- osobom wpisanym do rejestru biegłych rewidentów,

- osobom legitymującym się certyfikatem księgowym Ministra Finansów,

- osobom nie posiadającym uprawnień zawodowych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli powyższą czynność wykonują pod nadzorem osoby uprawnionej.

 

Ponadto warto sprawdzić, czy biuro rachunkowe posiada obowiązkową ustawowo polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług (OC). Jest ona obowiązkowa również dla doradcy podatkowego i biegłego rewidenta. Można także zbadać, czy OC biura obejmuje czynności nie podlegające obowiązkowi ubezpieczeniowemu, takie jak np. rozliczanie ZUS-ów czy Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. 

 

Jakie kryteria kształtują cennik biur rachunkowych?

 

Czynnikiem najczęściej wpływającym na wysokość opłat ponoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z usług biura rachunkowego jest ilość dostarczanych przez nich dokumentów, które w głównej mierze zależą od przychodów firmy. Oprócz tego o cenie świadczonych przez biuro usług decyduje jego wielkość, liczba zatrudnianych pracowników, godziny pracy, lokalizacja, doświadczenie oraz referencje.

 

Poza tym należy pamiętać, że cena usług może być wyższa, jeżeli biuro rachunkowe oferuje indywidualne podejście do klienta. Jest to bardzo ważne dla przedsiębiorców, którzy chcą mieć bezpośredni kontakt z osobą dokonującą rozliczeń i znającą sytuację ich firmy. Na wysokość opłat wpływa też szereg dodatkowych usług oferowanych przedsiębiorcom, które mogą znacznie ułatwić im pracę. Należą do nich m. in. :

 

- elektroniczny dostęp do dokumentów,

- elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego,

- dostępność dla klienta przez 24h na dobę.

 

Ile biur rachunkowych działa we Wrocławiu?

 

Tylko w samym Wrocławiu funkcjonuje ponad 600 biur rachunkowych. Dlatego dokonując wyboru biura dla naszej firmy nie należy kierować się wyłącznie ceną. Warto zwrócić uwagę na jakość usług oferowanych przez biuro i jego referencje. Ponadto powinno się sprawdzić jego opinie w internecie. Lepiej ponieść nieco wyższą opłatę i mieć pewność, że księgowość naszego przedsiębiorstwa prowadzona jest w prawidłowy sposób. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na bieżącej działalności firmy.

 

Oprócz tego warto zweryfikować, jak szeroki jest zakres usług oferowanych przez biuro rachunkowe. Profesjonalne biuro powinno zajmować się prowadzeniem:

 

- ksiąg rachunkowych,

- podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,

- ewidencji ryczałtowych,

- ewidencji VAT,

- doradztwem i obsługą kadrowo-płacową i ZUS,

- sporządzaniem sprawozdań wymaganych przez GUS oraz inne urzędy.

 

Ponadto biuro rachunkowe powinno pomóc przedsiębiorcy wykonać wszystkie czynności związane z założeniem firmy w odpowiedniej formie prawnej. Klientowi należy także zaoferować pomoc w sporządzeniu różnego rodzaju dokumentów statutowych oraz udzielić mu fachowej porady podatkowej i prawnej.

We Wrocławiu działalność prowadzi ponad 97 tys. firm. Wielu ich właścicieli ma duży kłopot z wyborem usług jednego z ponad 600 miejscowych biur rachunkowych. Dlatego aby podjąć właściwą decyzje, warto skorzystać z powyższych wskazówek. Pozwoli to nam bez obaw oczekiwać kontroli urzędników fiskusa.

Podziel się tym artykułem: