Gorące tematy
Czy ostatnie zmiany w VAT są korzystne dla firm?
Wyniki sondażu: sondaż 8 głosów
50%

Tak, ułatwią prowadzenie działalności

4 głosów
25%

Nie, utrudnią prowadzenie działalności

2 głosów
25%

W praktyce niewiele zmienią w funkcjonowaniu firm

2 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak walczyć z korupcją w jednostkach administracji...
KS
http://sxc.hu/

Jak walczyć z korupcją w jednostkach administracji publicznej

Podziel się tym artykułem:   

- Sprawne zarządzanie instytucją, prewencja oraz promowanie dobrych praktyk to główne elementy zapobiegania działaniom korupcyjnym w jednostkach administracji publicznej - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas II Międzynarodowej konferencji antykorupcyjnej. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim 9 grudnia 2011 r.

Urzędy spełniają restrykcyjne wymogi

Wicepremier Pawlak przypomniał, że resort gospodarki jako jeden z pierwszych urzędów administracji wdrożył Zintegrowany System Zarządzania. - Obejmuje on System Zarządzania jakością zgodny z wymogami ISO 9001, przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji – wyjaśnił.

W opinii wicepremiera, wprowadzając tego typu rozwiązania w administracji, zwiększa się zaufanie obywateli do funkcjonowania urzędów. – Świadczy to również o ich rzetelność i bezstronność w codziennym działaniu oraz politycznej neutralności realizowanych zadań – dodał.

CBA chce prewencyjnie zapobiegać korupcji

Wiceszef rządu zaznaczył również, że jednym z największych problemów w walce z korupcją jest zmiana społecznego nastawienia do tego zjawiska. – Dlatego też ważne jest propagowanie dobrych praktyk w tym zakresie, szczególnie w przypadku funkcjonowania administracji państwowej – powiedział.

Organizatorem konferencji „Dobre praktyki w zakresie wspierania transparentności w sektorze publicznym i prywatnym – II Międzynarodowa konferencja antykorupcyjna” było Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Spotkanie odbyło się z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji. Celem CBA jest nie tylko walka z korupcją, ale także z jej przyczynami. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest propagowanie właściwych postaw wśród obywateli.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Podziel się tym artykułem: