Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak rozliczyć w PIT suplementy diety?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć w PIT suplementy diety?

Osoby niepełnosprawne korzystające z ulgi rehabilitacyjnej, mogą odliczyć od podatku suplementy diety. 

Suplementy diety należy rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne


Jak czytamy w interpretacji, wnioskodawczyni jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 1996 roku, a jednym z jej najdotkliwszych schorzeń jest cukrzyca. Zgodnie z zaleceniami lekarzy musi utrzymywać prawidłową wagę ciała. Ponieważ z powodu cukrzycy jest to bardzo trudne, pacjentka musiała podjąć specjalistyczne leczenie u dietetyka. By było ono skuteczne, niezbędne jest zażywanie suplementów diety, które nie są dostępne w aptece, więc pacjentka musi je kupować w gabinecie lekarza. Miesięczny koszt zakupu leków oscyluje w granicach 200-500 złotych, co potwierdzają przedstawione przez wnioskodawczynię faktury.


W związku z powyższym zdaniem wnioskodawczyni, faktury z każdego miesiąca należy pomniejszyć według ustalonego na dany rok limitu na zakup leków. Natomiast różnicę z każdego miesiąca trzeba zsumować i rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne. Organ podatkowy pozytywnie odniósł się do stanowiska wnioskodawczyni.


Szczegóły stanowiska organu podatkowego


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m. in. posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu). Organ podatkowy uznał, że w przypadku przedstawionej we wniosku sytuacji, zastosowanie będzie miał art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy opdof.


Zgodnie z powyższym przepisem, od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Dotyczy to leków, które lekarz lub specjalista uzna za konieczne do zażywania przez pacjenta stale lub czasowo. Należy jednak pamiętać, że uwzględnić można tylko różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.


Podatnik.info 

Loading Comments