Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej działalności gospodarczej? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 55 głosów
15%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

34 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

13 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć najem prywatny przy prowadzonej działalności gospodarczej?

Podziel się tym artykułem:   

Podatnik VAT, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i wynajmuje prywatne mieszkanie, jest także z tytułu wynajmu podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ustawa o VAT mówi, że najem bądź dzierżawa stanowią działalność gospodarczą, zatem przychody podatnika VAT z tej działalności podlegają opodatkowaniu. Jest tak również w sytuacji, gdy dotyczy to prywatnego mieszkania, a nie firmowej nieruchomości. Tymczasem podatnicy często zapominają o obowiązku wystawiania faktur z tytułu najmu.

 

W świetle przepisów o VAT wynajem prywatnego mieszkania przez podatnika VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na cele mieszkalne jest zwolniony z podatku. Wynajmujący powinien dokumentować ten fakt fakturami ze stawką „zw”. Rozliczając się z urzędem skarbowym, musi wykazywać przychody z  tytułu wynajmu w składanej deklaracji, jako zwolnione z podatku.

 

Inaczej jest w przypadku wynajmu nieruchomości na cele związane z prowadzoną przez najemcę działalnością gospodarczą, nawet jeśli są to cele mieszkalne, np. wynajem mieszkania dla pracownika w delegacji. Najem jest wtedy opodatkowany wg stawki 23%. Jeśli to na podatniku spoczywają koszty związane z utrzymaniem mieszkania, np. media, to może on odliczyć podatek od nich naliczony od podatku z tytułu najmu.

 

Przychody z najmu prywatnego mieszkania są więc dla podatnika VAT przychodami z prowadzonej przez niego działalności. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie może być jednocześnie podatnikiem VAT z tytułu jednych przychodów i podatnikiem PIT z tytułu wynajmu. Przychody „firmowe” i z wynajmu należy więc rozliczać razem.

 

Podziel się tym artykułem: