Jak odliczyć oddaną krew od podatku? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy wyższa kwota wolna od podatku za 2017 r. w kwocie 6600 zł?
Wyniki sondażu: sondaż 111 głosów
12%

Nadal jest zbyt niska

13 głosów
84%

Powinna jeszcze bardziej wzrosnąć

93 głosów
5%

Większość podatników nie odczuje jej w swoich portfelach?

5 głosów
Kalendarz podatnika
Jak odliczyć oddaną krew od podatku?
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć oddaną krew od podatku?

Podziel się tym artykułem:   

Specjalna ulga, z której mogą skorzystać honorowi krwiodawcy, nadal obowiązuje. Krew oddaną w 2015 roku można odliczyć od podatku jako darowiznę. 

Odliczyć można zarówno oddaną krew pełną, jak i poszczególne jej składniki. Stawka jest taka sama i wynosi 130 zł za litr. Nie ma przy tym znaczenia, czy krew była oddawana ze wskazaniem konkretnej osoby, ważne, aby donacja była honorowa. Darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć od dochodu rozliczanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym, który wykazuje się w zeznaniu PIT-28.


Kwota darowizny zmniejsza podstawę opodatkowania. Nie może być ona jednak większa niż 6% dochodu/ przychodu – łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego i cele szlachetne.Do zeznania rocznego należy dołączyć formularz PIT/O zawierający kwotę darowizny, kwotę odliczenia w jej ramach oraz dane określonej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, czyli jej nazwę i adres. Dodatkowo przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie trzeba przechowywać dokument określający ilość oddanej krwi bądź jej składników – wyłącznie tę, za którą nie otrzymano ekwiwalentu pieniężnego. 

Przykład

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę - zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi - będzie mógł odliczyć od dochodu? Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

 W prosty sposób można się rozliczyć całkowicie darmowym programem PIT Pro 2015 od Podatnik.info, który pomoże wypełnić zeznanie roczne w zaledwie kilka minut. 


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: