Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 314 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

192 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jak odliczyć oddaną krew od dochodu?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jak odliczyć oddaną krew od dochodu?

Podziel się tym artykułem:   

Każdego roku coraz więcej Polaków decyduje się zostać honorowymi dawcami krwi. Często jednak nie zdają sobie oni sprawy, że oddaną krew można odliczyć od dochodu z tytułu darowizny.

Krwiodawcy muszą jednak pamiętać, że tylko podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej lub ryczałtu mogą odliczyć darowiznę. W tym celu należy wypełnić załącznik PIT/O i dołączyć go do zeznania rocznego (formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-37). Pomocny w odliczeniu darowizny będzie program PIT PRO 2011, dostępny TUTAJ.

Podatnik w załączniku PIT/O musi wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której oddał krew). Przedmiotem darowizny może być nie tylko krew, ale również osocze lub inne składniki krwi.

Jak obliczyć wartość darowizny?

Podatnik za jeden litr nieodpłatnie przekazanej krwi lub jej składników może odliczyć od dochodu kwotę 130 zł. Aby obliczyć wartość darowizny, należy pomnożyć ilość oddanych litrów krwi przez kwotę 130 zł.

Przykład:
Podatnik w roku podatkowym przekazał nieodpłatnie 1,7 litra krwi oraz 3 litry osocza. W wyżej wymienionym przykładzie wartość oddanej krwi wynosi 221 zł (1,7 litra x 130 zł), a osocza 390 zł (3litry x 130 zł). Tak więc łączna kwota darowizny w roku podatkowym przekazana przez podatnika na cele krwiodawstwa wynosi 611 zł.

Podatnicy muszą jednak pamiętać, że odliczanie darowizn objęte jest limitem. Łączna suma przekazanych w roku podatkowym darowizn,- oprócz krwiodawstwa na rzecz kultu religijnego lub pożytku publicznego, - nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, a w przypadku ryczałtowców 6 proc. przychodu wykazanego w zeznaniu rocznym.

Jakie dokumenty są niezbędne do odliczenia darowizny?

Podatnik musi pamiętać, że aby móc odliczyć darowiznę, musi posiadać zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia nie dołącza się do zeznania rocznego. Trzeba je jednak przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie. Tyle bowiem wynosi okres upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W tym czasie urząd skarbowy może sprawdzić, czy odliczenie przez podatnika darowizny było prawidłowe.

Dokumenty wymagane do odliczenia darowizny zostały zmienione przez ustawodawcę w rozliczeniu za 2011 rok. W latach wcześniejszych podatnik musiał posiadać dokument, z którego wynikała wartość oddanej krwi lub jej składników wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi. Obecnie podatnik nie musi uzyskać oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl