Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?

Walorem zatrudniania studentów jest możliwość podpisania z nimi cywilnoprawnej umowy zlecenia, od której, w przypadku studentów, nie ma konieczności odprowadzania świadczeń socjalnych. W świetle prawa bowiem osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione ze składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, osoby studiujące mogą do 26. roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców. Co więcej, umowa zlecenie może być wynagradzana w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Kolejnym atutem podjęcia współpracy z osobą studiującą na podstawie umowy zlecenie jest zwolnienie pracodawcy z kosztów pojawiających się w przypadku urlopów wypoczynkowych czy okresów choroby, które musiałyby zostać poniesione w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Umowa zlecenie jest bardzo prosta w dokumentacji. Pracodawca nie musi obawiać się komplikacji związanych z opłacaniem odpraw po wypowiedzeniu umowy, gdyż w przypadku zlecenia one nie obowiązują.

 

Na czym polega umowa zlecenie?
Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, których zapisy regulowanie są przez Kodeks Cywilny. Umowy zlecenie cieszą się dużą popularnością. Strony podpisujące umowę tego typu to zleceniodawca (firma, przedsiębiorca) i zleceniobiorca. Umowę podpisuje się, aby zlecić wykonywanie konkretnej czynności, nie kładąc nacisku na jej ostateczny skutek. Ta cecha odróżnia umowę zlecenie od umowy cywilnoprawnej innego typu – umowy o dzieło.

 

Przykład:
Pracodawca proponuje umowę zlecenie, kiedy ma do wykonania czynności rozpisane w czasie, np.: prowadzenie sekretariatu, sprzątanie pomieszczeń, porządkowanie ogrodu.
Pracodawca proponuje umowę o dzieło, kiedy zależy mu na kończącej się określonym efektem czynności, np.: namalowanie obrazu, napisanie powieści, postawienie płotu.

 

W przypadku umowy zlecenie należy pamiętać, że jej niepoprawne formułowanie może spowodować uznanie zlecenia za umowę o pracę. Aby tego uniknąć, nie wolno:

  • ściśle określać czasu i miejsca pracy zleceniobiorcy,
  • wymagać w umowie podporządkowania konkretnemu przełożonemu,

 

Kto posiada status studenta?
Status studenta posiadają osoby studiujące, niezależnie od:

  • trybu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne),
  • stopnia studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie),
  • charakteru uczelni (publiczna, prywatna; uniwersytet, politechnika, akademia, szkoła wyższa).

 

Dowodem potwierdzającym status studenta jest zaświadczenie z dziekanatu i data ważności legitymacji studenckiej. Osoby, które ukończyły 26. rok życia i nadal studiują, nie mogą już przy zatrudnianiu korzystać z przywilejów statusu studenta.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także