Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zatrudnić studenta na umowę zlecenie?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Walorem zatrudniania studentów jest możliwość podpisania z nimi cywilnoprawnej umowy zlecenia, od której, w przypadku studentów, nie ma konieczności odprowadzania świadczeń socjalnych. W świetle prawa bowiem osoby uczące się, które nie ukończyły 26. roku życia, są zwolnione ze składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, osoby studiujące mogą do 26. roku życia korzystać ze świadczeń zdrowotnych rodziców. Co więcej, umowa zlecenie może być wynagradzana w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Kolejnym atutem podjęcia współpracy z osobą studiującą na podstawie umowy zlecenie jest zwolnienie pracodawcy z kosztów pojawiających się w przypadku urlopów wypoczynkowych czy okresów choroby, które musiałyby zostać poniesione w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Umowa zlecenie jest bardzo prosta w dokumentacji. Pracodawca nie musi obawiać się komplikacji związanych z opłacaniem odpraw po wypowiedzeniu umowy, gdyż w przypadku zlecenia one nie obowiązują.

 

Na czym polega umowa zlecenie?
Umowa zlecenie jest jedną z umów cywilnoprawnych, których zapisy regulowanie są przez Kodeks Cywilny. Umowy zlecenie cieszą się dużą popularnością. Strony podpisujące umowę tego typu to zleceniodawca (firma, przedsiębiorca) i zleceniobiorca. Umowę podpisuje się, aby zlecić wykonywanie konkretnej czynności, nie kładąc nacisku na jej ostateczny skutek. Ta cecha odróżnia umowę zlecenie od umowy cywilnoprawnej innego typu – umowy o dzieło.

 

Przykład:
Pracodawca proponuje umowę zlecenie, kiedy ma do wykonania czynności rozpisane w czasie, np.: prowadzenie sekretariatu, sprzątanie pomieszczeń, porządkowanie ogrodu.
Pracodawca proponuje umowę o dzieło, kiedy zależy mu na kończącej się określonym efektem czynności, np.: namalowanie obrazu, napisanie powieści, postawienie płotu.

 

W przypadku umowy zlecenie należy pamiętać, że jej niepoprawne formułowanie może spowodować uznanie zlecenia za umowę o pracę. Aby tego uniknąć, nie wolno:

  • ściśle określać czasu i miejsca pracy zleceniobiorcy,
  • wymagać w umowie podporządkowania konkretnemu przełożonemu,

 

Kto posiada status studenta?
Status studenta posiadają osoby studiujące, niezależnie od:

  • trybu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne),
  • stopnia studiów (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie),
  • charakteru uczelni (publiczna, prywatna; uniwersytet, politechnika, akademia, szkoła wyższa).

 

Dowodem potwierdzającym status studenta jest zaświadczenie z dziekanatu i data ważności legitymacji studenckiej. Osoby, które ukończyły 26. rok życia i nadal studiują, nie mogą już przy zatrudnianiu korzystać z przywilejów statusu studenta.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: czynny żal 2022 – szykują się zmiany!