Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak zatrudnić pracownika spoza Unii Europejskiej?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zatrudnić pracownika spoza Unii Europejskiej?

Pracodawcy coraz częściej narzekają na brak rąk do pracy. Ratunkiem może być zatrudnienie pracownika spoza Unii Europejskiej, np. Ukrainy. Podpowiadamy krok po kroku jak to zrobić.

Istnieje jednak sfera działalności pracodawców, która dopuszcza odmienne traktowanie pracowników ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – nie jest ona jednak traktowana jako dyskryminacja. Chodzi tu o działalność zawodową, która wiąże się z konkretnymi przekonaniami, wyznaniem (praca w grupach wyznaniowych, kościołach, partiach politycznych). Podstawowym warunkiem przyzwolenia na odrębne traktowanie jest działanie danej organizacji zgodnie z obowiązującym prawem.


Warto zwrócić uwagę również na system akceptowania dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Bezpośrednio ułatwia on swobodny przepływ pracowników na terenie Wspólnoty. Zasada uznawania dokumentów jest maksymalnie uproszczona. Przedstawiciele państw członkowskich uznali bowiem, iż otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu w jednym kraju umożliwia wykonywanie go w krajach UE. Specjalne obostrzenia dotyczą następujących zawodów: lekarz, pielęgniarka, dentysta, farmaceuta, prawnik i architekt.


Pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników z krajów Wspólnoty nie powinni napotkać żadnych problemów z tym związanych. Pracownicy otrzymają prawo do pobytu na terenie RP na okres 3 miesięcy, posiadając wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport. Istnieją jednak sytuacje, w których można odmówić prawa do swobodnego przepływu pracowników – dotyczą one konkretnych osób, ze względu na daną chorobę, czy specjalne wymogi zatrudnienia (np. szczególna lojalność wobec państwa). Osoba, której pracodawca odmówił zatrudnienia może dochodzić swoich praw w formie odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.   


Warunkami niezbędnymi do ubiegania się o prawo do pobytu dłużej niż przez 3 miesiące w przypadku osób przebywających w Polsce z przyczyn zawodowych są:

 

  • Zatrudnienie,
  • Ubezpieczenie zdrowotne,
  • Dysponowanie środkami na utrzymanie siebie i swojej rodziny.
  • Dla osób z UE przebywających w kraju powyżej 3 miesięcy w celach edukacyjnych niezbędne są:
  • Całkowite ubezpieczenie zdrowotne,
  • Własne środki na swoje utrzymanie.

Loading Comments