Jak zatrudnić pracownika spoza Unii Europejskiej?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zatrudnić pracownika spoza Unii Europejskiej?

Istnieje jednak sfera działalności pracodawców, która dopuszcza odmienne traktowanie pracowników ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – nie jest ona jednak traktowana jako dyskryminacja. Chodzi tu o działalność zawodową, która wiąże się z konkretnymi przekonaniami, wyznaniem (praca w grupach wyznaniowych, kościołach, partiach politycznych). Podstawowym warunkiem przyzwolenia na odrębne traktowanie jest działanie danej organizacji zgodnie z obowiązującym prawem.


Warto zwrócić uwagę również na system akceptowania dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Bezpośrednio ułatwia on swobodny przepływ pracowników na terenie Wspólnoty. Zasada uznawania dokumentów jest maksymalnie uproszczona. Przedstawiciele państw członkowskich uznali bowiem, iż otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu w jednym kraju umożliwia wykonywanie go w krajach UE. Specjalne obostrzenia dotyczą następujących zawodów: lekarz, pielęgniarka, dentysta, farmaceuta, prawnik i architekt.


Pracodawcy zatrudniający w Polsce pracowników z krajów Wspólnoty nie powinni napotkać żadnych problemów z tym związanych. Pracownicy otrzymają prawo do pobytu na terenie RP na okres 3 miesięcy, posiadając wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport. Istnieją jednak sytuacje, w których można odmówić prawa do swobodnego przepływu pracowników – dotyczą one konkretnych osób, ze względu na daną chorobę, czy specjalne wymogi zatrudnienia (np. szczególna lojalność wobec państwa). Osoba, której pracodawca odmówił zatrudnienia może dochodzić swoich praw w formie odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.   


Warunkami niezbędnymi do ubiegania się o prawo do pobytu dłużej niż przez 3 miesiące w przypadku osób przebywających w Polsce z przyczyn zawodowych są:

 

  • Zatrudnienie,
  • Ubezpieczenie zdrowotne,
  • Dysponowanie środkami na utrzymanie siebie i swojej rodziny.
  • Dla osób z UE przebywających w kraju powyżej 3 miesięcy w celach edukacyjnych niezbędne są:
  • Całkowite ubezpieczenie zdrowotne,
  • Własne środki na swoje utrzymanie.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także