Jak zatrudnić pracownika – o czym musisz pamiętać?
sxc.hu
creandi.pl

Jak zatrudnić pracownika – o czym musisz pamiętać?

Pierwszą ważną decyzją przed, którą stoi przyszły pracodawca jest wybór formy zatrudnienia. – Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, regulowanymi przez kodeks cywilny – mówi mecenas Helena Fic z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch, Syryca. – Umowa o pracę opiera się na przepisach Kodeksu Pracy i nakłada na pracodawcę i zatrudnionego odmienne obowiązki oraz przywileje – wyjaśnia mec. Fic. Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się jednak z większą liczbą formalności. Co trzeba zrobić i w jakiej kolejności?

Zatrudnienie na okres próbny nie może być fikcyjne

Na początek trzeba sporządzić umowę o pracę i nie musi być to od razu umowa na czas nieokreślony. Pracodawca ma do wyboru także: umowę na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, a nawet na czas wykonywania określonej pracy. W praktyce, przy zatrudnianiu nowego pracownika często stosuje się umowy na okres próbny, które dają obu stronom szansę na wzajemne poznanie. Warto podkreślić, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co zawrzeć w umowie? Na pewno informacje dotyczące rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia i jego składników, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

Pracownik zatrudniony na etacie musi przejść badania lekarskie

Kolejną istotną kwestią są badania lekarskie, które odbywają się na koszt pracodawcy i najlepiej w godzinach pracy zatrudnionego. Kodeks Pracy nie pozostawia wątpliwości: pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Badanie lekarskie wykonywane przed przystąpieniem do pracy nazywa się „badaniem wstępnymi”. W trakcie trwania stosunku pracy mamy do czynienia z badaniami okresowymi lub kontrolnymi (jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni). Obowiązkiem pracodawcy jest także przeszkolenie nowozatrudnionej osoby (jeszcze przed przystąpieniem do pracy) z zakresu BHP. Zajęcia tego rodzaju odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik ze swojej strony zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia, że zapoznał się z wszystkimi przepisami.

Przedsiębiorca musi odprowadzać składki za pracownika

Obowiązki pracodawcy dotyczą także ZUS. W terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca musi zgłosić ZUS osobę do ubezpieczenia, w tym przypadku korzystamy z druku ZUS-ZUA. Zgłoszenie musi objąć aż 5 typów ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także