Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Jak zatrudnić pracownika – o czym musisz pamiętać?
sxc.hu
creandi.pl

Jak zatrudnić pracownika – o czym musisz pamiętać?

Prowadzisz niewielką działalność i myślisz o zatrudnienia dodatkowej osoby? Są rzeczy o których niekoniecznie wiesz, a których musisz dopilnować. Aby zostać pracodawcą trzeba spełnić odpowiednie wymogi formalne i... podjąć wiele decyzji. Jak zatrudnić by nie żałować?

Pierwszą ważną decyzją przed, którą stoi przyszły pracodawca jest wybór formy zatrudnienia. – Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, regulowanymi przez kodeks cywilny – mówi mecenas Helena Fic z Kancelarii Radców Prawnych Fic, Midloch, Syryca. – Umowa o pracę opiera się na przepisach Kodeksu Pracy i nakłada na pracodawcę i zatrudnionego odmienne obowiązki oraz przywileje – wyjaśnia mec. Fic. Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się jednak z większą liczbą formalności. Co trzeba zrobić i w jakiej kolejności?

Zatrudnienie na okres próbny nie może być fikcyjne

Na początek trzeba sporządzić umowę o pracę i nie musi być to od razu umowa na czas nieokreślony. Pracodawca ma do wyboru także: umowę na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, a nawet na czas wykonywania określonej pracy. W praktyce, przy zatrudnianiu nowego pracownika często stosuje się umowy na okres próbny, które dają obu stronom szansę na wzajemne poznanie. Warto podkreślić, że umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Co zawrzeć w umowie? Na pewno informacje dotyczące rodzaju pracy, miejsca jej wykonywania, wynagrodzenia i jego składników, wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia.

Pracownik zatrudniony na etacie musi przejść badania lekarskie

Kolejną istotną kwestią są badania lekarskie, które odbywają się na koszt pracodawcy i najlepiej w godzinach pracy zatrudnionego. Kodeks Pracy nie pozostawia wątpliwości: pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez ważnego orzeczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Badanie lekarskie wykonywane przed przystąpieniem do pracy nazywa się „badaniem wstępnymi”. W trakcie trwania stosunku pracy mamy do czynienia z badaniami okresowymi lub kontrolnymi (jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni). Obowiązkiem pracodawcy jest także przeszkolenie nowozatrudnionej osoby (jeszcze przed przystąpieniem do pracy) z zakresu BHP. Zajęcia tego rodzaju odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik ze swojej strony zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia, że zapoznał się z wszystkimi przepisami.

Przedsiębiorca musi odprowadzać składki za pracownika

Obowiązki pracodawcy dotyczą także ZUS. W terminie 7 dni od daty zatrudnienia pracodawca musi zgłosić ZUS osobę do ubezpieczenia, w tym przypadku korzystamy z druku ZUS-ZUA. Zgłoszenie musi objąć aż 5 typów ubezpieczeń: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Warto pamiętać, że pracodawca zobowiązany jest także do opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Loading Comments