Jak zatrudnić pracownika?
http://sxc.hu/
e-harmonogram.pl

Jak zatrudnić pracownika?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Obowiązki i powinności pracodawcy względem pracownika są określone w Kodeksie Pracy oraz ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887) i zależą przede wszystkim od formy umowy na jaką zatrudniamy ludzi oraz od ich statusu społecznego. Jeśli rozliczasz się na zasadzie karty podatkowej, niestety nie możesz zatrudniać na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. W tym przypadku pozostaje umowa o pracę i należy pamiętać o limicie osób przyjmowanych do pracy − limit wynosi do 5 lub w niektórych rodzajach działalności, do 3 osób.

Pomocny Kodeks Pracy

W Kodeksie Pracy znajdziesz m.in. informacje na temat wymiaru i czasu pracy, wynagrodzeń, kwestii urlopowych oraz ochrony zdrowia i BHP. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz na inną umowę niż umowa o pracę, nie masz obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP wśród nowozatrudnionych. Takie szkolenie jest jednak wymogiem w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. W Kodeksie Pracy znajdziesz również informacje regulujące badania lekarskie − Twoim obowiązkiem jest bowiem sprawdzenie aktualnego orzeczenia lekarskiego pracownika oraz jego przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Zgłoszenie w ZUS

Nowy pracownik musi zostać zgłoszony w ZUS w terminie do siedmiu dni od jego przyjęcia do pracy, na formularzu ZUS ZUA. Takie zgłoszenie obejmuje ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, jak i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli pracownik jest zatrudniony na umowę inną niż umowa o pracę, nie masz obowiązku zgłaszania go do wszystkich tytułów ubezpieczeń. Podobnie jest z danym statusem społecznym pracownika, np. gdy jest studentem poniżej 26. roku życia. Jeśli zatrudnisz osobę fizyczną, która nie pozostaje zatrudniona w innym miejscu i pozostaje bez ubezpieczeń obowiązkowych, nie musisz płacić ubezpieczenia chorobowego. Gdy natomiast zatrudnisz osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, obligatoryjna jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie dane zgromadzone przez ZUS oraz GUS są później przekazywane do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jaką umowę wybrać?

W przypadku zatrudniania pracowników, obowiązkowa jest ewidencja wynagrodzenia oraz comiesięczne naliczanie i odprowadzanie podatków, niezależnie od rodzaju umowy, na którą zatrudniasz. Przy zatrudnieniu pracownika masz do wyboru umowę o pracę (na czas określony, nieokreślony, okres próbny i na czas wykonania określonej pracy) lub umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie i umowa o dzieło). Rodzaj umowy oraz profil zatrudnianej osoby decydują m.in. o obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Umowy cywilnoprawne są dla pracodawców bardziej korzystne ze względu na niższy koszt zatrudnienia pracownika przez brak obowiązku opłacania składek ZUS. Są natomiast mniejszym zabezpieczeniem zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Umowy o pracę powodują wyższe koszty, ale dają zatrudnianemu większe poczucie bezpieczeństwa, a firmie gwarancję dobrze wykonywanej pracy.

Płacenie składek

Od wynagrodzenia pracownika należy odprowadzać oczywiście podatek, na wysokość którego wpływ mają odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna oraz miesięczna kwota wolna od podatku. Jak więc wyliczyć podatek za pracownika? Najpierw musisz wyliczyć podstawę do obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a potem składkę na to ubezpieczenie. Następnie wyliczasz zaliczkę na podatek dochodowy, którą należy pomniejszyć o kwotę miesięczną wolną od podatku, a następnie pomniejszyć wynik o odpowiednio wyliczoną wielkość składki zdrowotnej, która ulega odliczeniu. Mniej skomplikowane wyliczenia przeprowadzisz korzystając z internetowych kalkulatorów lub systemów księgowych. Możesz również po prostu skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które wyliczy odpowiednią kwotę, winną trafić do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, dla tych, którzy wyjątkowo nie lubią rozliczeń podatkowych mamy dobrą wiadomość − od 2007 roku nie trzeba już składać deklaracji miesięcznych PIT-4 za zatrudniane osoby. Musisz jedynie opłacić zaliczkę na podatek z tego tytułu w terminie do 20 dnia każdego kolejnego miesiąca.

Rozliczanie w ZUS

Pamiętaj, że musisz również zarówno siebie, jak i pracownika rozliczyć z tytułu ZUS, składając comiesięczną deklarację ZUS DRA, do 15 dnia kolejnego miesiąca. Zarówno opłata, jak i formularz deklaracji są obowiązkowe. Każdego miesiąca, jako pracodawca musisz również złożyć pracownikowi raport dotyczący składek ZUS. Raport składa się z informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne pracownika za dany miesiąc (ZUS RCA), informacji o przerwach w opłacaniu składek i świadczeniach wypłacanych z tytułu ZUS (ZUS RSA) oraz informacje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA).

Składki ZUS za pracownika przedstawiane są w stosunku procentowym − emerytalne w wymiarze 9,76%, rentowe w wymiarze 6,50%, Fundusz Pracy w wymiarze 2,45%, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wymiarze 0,10% oraz składki wypadkowe według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków*.

Obowiązki pracodawcy związane są z szeregiem formalności. Warto jednak pamiętać, że sumienne ich wypełnianie i działania zgodne z Kodeksem Pracy oraz prawem, dają nie tylko przedsiębiorcy, ale również pracownikowi gwarancję bezpieczeństwa. A pracownik, który czuje się pewnie w firmie, wykonuje swoja pracę po prostu lepiej.

*Składki obowiązujące w roku 2014.Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zatrudnić pracownika – o czym musisz pamiętać?