Jak zamknąć rok w KPiR?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak zamknąć rok w KPiR?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sporządzenie i wycena spisu z natury służą przede wszystkim obliczeniu, jaki dochód podlegający opodatkowaniu uzyskaliśmy w danym roku podatkowym. Gdy podsumujemy wszystkie rubryki w księdze, przeprowadzimy i wycenimy remanent, możemy uznać księgę za zamkniętą. Na tym etapie przychodzi czas na obliczenie uzyskanego dochodu. Jak to zrobić?

Przede wszystkim musimy podsumować odpowiednie kolumny w księdze. W kolumnie 14 wpisujemy łączną kwotę wydatków z kolumn 12-13. W kolumnie 15 wpisujemy wszystkie inne zaszłości gospodarcze poza tymi, które zostały wymienione w kolumnach 1-13, a także wydatki, które odnoszą się do przychodów następnych miesięcy bądź lat. W kolumnie 16 jest miejsce na uwagi czy pobrane zaliczki. Dokonując podsumowania zapisów kolejnych miesięcy, podkreślamy wpisy dokonane w danym miesiącu i sumujemy kolumny 7-14, a otrzymaną kwotę podkreślamy. Jeżeli chcemy, możemy po upływie każdego miesiąca sumować wszystkie kwoty od początku roku, ale nie mamy takiego obowiązku. Jeśli tego nie zrobimy, po upływie roku podatkowego, na kolejnej stronie księgi dokonujemy zestawienia rocznego, gdzie sumujemy kwoty z poszczególnych miesięcy. 

Aby ustalić dochód, musimy na oddzielnej stronie księgi ustalić najpierw wartość osiągniętego przychodu w kolumnie 9, a następnie wysokość kosztów uzyskania przychodów. Koszty obliczamy, doliczając najpierw do wartości remanentu na początek roku podatkowego wartość zakupu towarów z kolumn 10-11 i pomniejszając otrzymaną kwotę o wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego. Następnie otrzymaną kwotę powiększamy o kwotę wydatków z kolumny 14 i pomniejszamy o tę część wartości wynagrodzeń, w której koszty tych wynagrodzeń zostały zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów. Gdy obliczymy już koszty, pomniejszamy o ich wysokość kwotę przychodu z kolumny 9. Otrzymana kwota jest naszym dochodem, na podstawie którego możemy obliczyć należny podatek. 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!