Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy − wskazówki...
sxc.hu
e-harmonogram.pl

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy − wskazówki i porady

Jak założyć żłobek lub klub dziecięcy? Czy muszę mieć wykształcenie pedagogiczne? A może powinienem skończyć dodatkowe kursy, uprawniające do prowadzenia takiej działalności?

Wybieramy: żłobek czy klub dziecięcy?

Główną różnicą jest tutaj wiek dzieci. Żłobek przeznaczony jest dla dziecka, które ukończyło 20. tydzień życia. Dzieci mogą w nim przebywać 10 godzin dziennie lub za dodatkową opłatą, dłużej. W żłobku zapewnia się wyżywienie, zgodne ze standardami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności oraz higieny jego przetrzymywania, w zajęciach nie mogą uczestniczyć dorośli, a lokal musi posiadać 2 pomieszczenia, gdzie jedno przeznaczone jest do odpoczynku dzieci.

Klub dziecięcy jest dla dzieci, które ukończyły minimum rok. Dziecko może przebywać w nim 5 godzin dziennie, a zajęcia mogą być prowadzone z udziałem rodziców. W tym przypadku nie trzeba zapewniać wyżywienia, a lokal może posiadać tylko jedno pomieszczenie.

Rejestrujemy

Pierwszym krokiem jest tradycyjne zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Gdy już będziesz w posiadaniu numeru NIP, REGON oraz złożysz wymagane wnioski do ZUS, możesz zacząć załatwiać formalności związane z lokalem, w którym chcesz otworzyć żłobek czy też klub dziecięcy. Lokal musi uzyskać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dla właściwego miasta. Na owe opinie wpływa głównie fakt, czy lokal spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 367). Następnie musisz udać się do urzędu miasta lub gminy, aby dokonać wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Dopasowujemy lokal

Żłobek lub klub dziecięcy najlepiej otworzyć na nowo wybudowanym osiedlu, gdzie nie ma jeszcze podobnych placówek oraz w miejscach dogodnych pod względem komunikacyjnym. Według wyżej już wymienionego rozporządzenia, Twój lokal, w zależności od charakteru, musi dysponować przynajmniej jednym pomieszczeniem, musi posiadać wydzielone miejsce do odpoczynku dzieci oraz stwarzać bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci. Dozwolone jest również prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu, który znajduje się w budynku. Musi on jednak znajdować się na parterze, posiadać co najmniej 2 wyjścia na zewnątrz, a sam budynek musi być wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia.

A jak powinno wyglądać samo pomieszczenie, w którym mają przebywać dzieci oraz jego wyposażenie? Najważniejsze jest w tym przypadku higiena i bezpieczeństwo. Według wymogów, wnętrze ma składać się z trudnozapalnych, zmywalnych, nietoksycznych i odpornych na działanie wilgoci wykładzin i materiałów, a powierzchnia mieszcząca zbiorowo od 3 do 5 dzieci winna wynosić min. 16 m2. Powierzchnia, która przypada na każde kolejne dziecko to co najmniej 2 m2, gdy dziecko przebywa w naszej placówce do 5 godzin dziennie, lub 2,5 m2, w przypadku jeśli czas jego pobytu przekracza 5 godzin. W żłobku powinna panować temperatura minimalna 20°C, a ściany i podłogi być łatwe w czyszczeniu i konserwacji. Oczywiście wszystkie sprzęty czy elementy wyposażenia, które mogą zagrażać dziecku, jak np. grzejniki, gniazdka elektryczne czy środki czystości, musimy odpowiednio zabezpieczyć. Okna w naszym pomieszczeniu muszą otwierać się na minimum 50% ich powierzchni, a oświetlenie winno spełniać parametry Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2004. Poza tym, w naszym lokalu trzeba udostępnić szatnię, odpowiednie urządzenia sanitarnohigieniczne oraz stanowisko do przewijania dzieci.

Jeśli chodzi o wyposażenie to w żłobku czy klubie dziecięcym, na pewno konieczna jest gaśnica proszkowa ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego i apteczki wyposażone w środki opatrunkowe. Poza tym, podstawą są ergonomiczne oraz atestowane meble i zabawki posiadające certyfikaty bezpieczeństwa, a także oznakowanie CE.

Jednak lokal i jego wnętrze to nie wszystko − rozporządzenie reguluje również to co powinno znajdować się na zewnątrz naszej placówki. Żłobek lub klub dziecięcy powinien w miarę możliwości zapewnić wyjście na teren otwarty, gdzie znajdują się urządzenia do zabaw, czyli po prostu plac zabaw. Takie miejsce ma być niedostępne dla osób trzecich, a wszelkie urządzenia muszą być atestowane, certyfikowane i spełniające standardy higieny i bezpieczeństwa. Natomiast teren dookoła naszej działalności musi mieć utwardzoną nawierzchnię, studzienki, otwory kanalizacyjne oraz śmietniki w odległości minimum 10 metrów od naszego lokalu.

Zatrudniamy personel

Otwierając swoją działalność, koniecznie zapoznaj się z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz. 235), z ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 747) oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368). Dzięki temu będziesz mógł zapewnić w swojej placówce odpowiedni poziom realizacji zadań opiekuńczych, edukacyjnych czy wychowawczych, które mogą zostać skontrolowane w dowolnym czasie przez odpowiednie instytucje, np. Sanepid, urząd miasta czy gminy.

Jeśli chodzi o personel, dyrektorem żłobka winna być osoba z wyższym wykształceniem i minimum 3-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub osoba z wykształceniem średnim, ale wówczas 5-letnim doświadczeniem. Opiekunowie dzieci muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje, np. pielęgniarskie, położnej, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, opiekunki dziecięcej czy pedagogiczne. Jeśli dany opiekun nie posiada takich kwalifikacji, musi odbyć odpowiednie szkolenie lub poświadczyć minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi poniżej trzeciego roku życia. Kierownikiem klubu dziecięcego musi być natomiast osoba, która spełnia takie same warunki jak opiekun. 

Wszyscy pracownicy, łącznie z wolontariuszami muszą przejść odpowiednie badania sanitarno-epidemiologiczne. Ponad to, opieka nad dziećmi jest ściśle uzależniona od ilości dzieci − jeden opiekun zajmuje się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne, liczba ta spada do pięciorga. Jeśli łączna ilość dzieci przekracza dwadzieścioro, w naszym zespole musi znaleźć się pielęgniarka lub położna.

Założenie żłobka lub klubu dziecięcego to mnóstwo formalności. Oprócz konieczności rejestracji działalności i spełnienia wymogów lokalowych, sanitarnohigienicznych czy edukacyjnych, nasza działalność musi posiadać statut oraz regulamin. Do ich opracowania, musisz posiadać następujące informacje: nazwa i miejsce placówki, jej cele i sposób ich realizacji, warunki przyjmowania dzieci, wymiar opieki, wysokość opłat czy regulację wyżywienia. A więc kolejne formalności… Jednak gdy już otworzysz swoją działalność, uśmiech zadowolonego dziecka oraz radość w oczach rodziców będą najlepszą nagrodą.


Marcin Kostecki
E-harmonogram.pl  

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także