Jak założyć firmę szkoleniową?
sxc.hu
e-harmonogram.pl

Jak założyć firmę szkoleniową?

Ciągłe doskonalenie się, podnoszenie własnych kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności są kluczowe dla rozwoju zawodowego oraz osobistego. Pracodawcy uczestniczą w kursach oraz wysyłają na nie swoich pracowników. Jak wykorzystać więc ich chęć doszkalania się?

Szkoleniowe korzyści

Szkolenie daje firmie pewność mocnej pozycji na rynku oraz gwarancję podążania za nowinkami w branży. Firmy szkoleniowe mają więc ręce pełne roboty. A przy tym koszty rozpoczęcia takiej działalności są naprawdę niskie, koszty stałe nie obciążają, sami możemy pogłębiać swoją wiedzę i działamy w obszarze wykształconej oraz ambitnej grupy docelowej. Same korzyści, prawda?

Co potrzeba?

Rejestracja działalności gospodarczej firmy szkoleniowej niczym nie różni się od tej tradycyjnej. Wystarczy odpowiedni wybór kodu PKD oraz rejestracja w CEIDG, online lub przez wizytę w urzędzie. Potem zaczynają się różnice. Elementem niezbędnym do prowadzenia firmy szkoleniowej jest złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Zasady prowadzenia działalności szkoleniowej znajdziesz w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001). Regulują one warunki rozpoczęcia działalności, np. uprzednie uzyskanie opinii właściwego kuratora oświaty. Wniosek musi być dodatkowo poświadczony co najmniej rocznym doświadczeniem w kształceniu pozaszkolnym, w danej dziedzinie. Firma szkoleniowa zaświadcza również, że będzie wdrażać i upowszechniać nowatorskie metody, które podnoszą jakość kształcenia.

Gdy firma oficjalnie istnieje możesz zacząć kompletować potrzebny sprzęt, np. urządzenia elektroniczne, rzutniki czy materiały szkoleniowe. Lokal nie jest niezbędny − możesz sam odwiedzać klientów, a dopiero z czasem otworzyć własne biuro.

Na początku możesz oczywiście prowadzić szkolenia samodzielnie, o ile posiadasz ku temu kwalifikacje i wiedzę. Jeśli zaś zatrudniasz pracowników, musisz mieć pewność, że pracujesz z profesjonalistami. Umiejętności i wiedza muszą być poświadczone studiami czy certyfikatami. Firmy zainteresowane szkoleniami nie żałują środków na ten cel, ponieważ pragną mieć fachową kadrę. Musisz więc oferować odpowiednią jakość tych usług.

Konkurencja w branży

Firm szkoleniowych nie brakuje. Konkurencja jest silna, a dodatkowy problem stanowią kursy online. Warto więc bardzo dobrze dobrać ofertę swojego przedsiębiorstwa, otworzyć się na usługi świadczone w Internecie, zadbać o wyróżniającą, aczkolwiek nie nachalną reklamę oraz bardzo konkurencyjne ceny. Warto przeprowadzić także analizę klientów. W zależności od tego, jakich firm w Twoim regionie jest najwięcej, możesz zdecydować się na jeden typ szkoleń, np. menadżerskie, dla kierowników czy dla pracowników produkcyjnych. Od rozległości usług zależy również czy zdecydujesz się na wynajem stały lokalu z salami dydaktycznymi, dostosowanym do zasad BHP i z odpowiednimi warunkami, np. wyposażeniem w stanowiska komputerowe. Co za tym idzie, możesz wówczas ustalić koszta przyrządów dla kursantów, np. fundusze na komputery z odpowiednim oprogramowaniem.

Certyfikat dobra rzecz

Nic nie działa lepiej na potencjalnych klientów jak certyfikaty, akredytacje kuratora oświaty oraz inne dokumenty poświadczające kompetencje w ramach przeprowadzania szkoleń.

Samo prowadzenie firmy szkoleniowej nie wymaga licencji, trzeba jednak uważać przy wydawaniu certyfikatów ukończenia szkoleń kursantom. Niektóre z nich, które dają konkretne uprawnienia, muszą zostać uprzednio zatwierdzone i zarekomendowane przez stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli danej branży.

Firma szkoleniowa to niezwykle opłacalny rodzaj działalności gospodarczej. Jednak, podobnie jak w przypadku innych, warto sprawdzić region, w którym chcesz działać, pod względem konkurencji. I zaproponować coś lepszego, innowacyjnego lub po prostu tańszego.


Marcin Kostecki
E-harmonogram.pl  

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także