Jak wystawić fakturę marża?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wystawić fakturę marża?

Czym jest marża?


Fakturę marża wystawiają ci podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Na czym polega takie opodatkowanie?


Podatek VAT oblicza się tutaj w szczególny sposób – od kwoty należności, którą płaci nabywca, odejmuje się cenę nabycia towarów bądź usług, a następnie różnicę pomniejsza się o kwotę podatku wynikającą z nabycia tych towarów/usług. Otrzymana kwota to właśnie marża, od której oblicza się podatek VAT. Podatnicy rozliczający się w ten sposób nie mają możliwości odliczenia VAT-u z faktur zakupu.


Którzy podatnicy mogą być opodatkowani w opisany sposób?


W przepisach wyróżnia się dwie podstawowe grupy: podatnicy świadczący usługi turystyczne oraz dokonujący dostaw towarów używanych (np. samochodów), dział sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich.
 

Co powinna zawierać faktura marża?


Na takiej fakturze nie znajdziemy tych samych danych, co na zwykłej FV. Podstawowa różnica to brak wartości sprzedaży netto i stawki oraz kwoty podatku. Nie znajdziemy też na niej ceny jednostkowej netto, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Faktura marża musi być oznaczona napisem „faktura marża” i numerem kolejnym dokumentu. Tak samo jak zwykła faktura powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres sprzedawcy i nabywcy, a także ich numery NIP. Musi się na niej również znaleźć data sprzedaży i wystawienia faktury. W części dotyczącej towaru muszą się znaleźć: nazwa towaru/usługi, jednostka miary, ilość sprzedanego towaru/usługi oraz kwota należności (zawarty w niej jest podatek VAT) – należy ją zapisać cyframi i koniecznie słownie.


Faktura marża jest równoznaczna z rachunkiem wstawianym przez przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT.Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także