Jak wypełnić PIT za 2018 online prawidłowo? Najczęstsze...
FreeImages
Podatnik.Info

Jak wypełnić PIT za 2018 online prawidłowo? Najczęstsze błędy w PIT 2019

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

O ile niektóre błędy w rachunkowości mogą zostać poprawione przez urząd skarbowy samoczynnie (o czym podatnik zostanie poinformowany), lepiej uniknąć niepotrzebnej sytuacji, w których zostaniemy wezwani przed oblicze fiskusa. Jak wypełnić PIT bez popełnienia najczęstszych błędów i niedopatrzeń?

 

Jak wypełnić PIT poprawnie – błędy techniczne

Aby deklaracja została uzupełniona prawidłowo, musi zostać złożona na aktualnym formularzu, zaaprobowanym przez Ministerstwo Finansów. Należy mieć na uwadze iż, w mniejszym bądź większym stopniu, ulegają one zmianie co roku. Prawidłowy formularz PIT należy zidentyfikować po numerze indeksu, znajdującym się przy dolnej krawędzi arkusza.

Należy również zwrócić uwagę na poprawność identyfikatora podatkowego. O ile do 2011 r. należało zawsze rozliczać się przy pomocy NIP, aktualnie częściej stosowany jest numer PESEL – osoba fizyczna wpisuje NIP wyłącznie w sytuacji, w której w miniony roku podatkowym prowadziła działalność gospodarczą. Uzupełniając zeznanie podatkowe należy więc mieć pewność co do wymaganego przez urząd rodzaju identyfikacji. Płatnicy PIT-37 powinni również pamiętać, aby nie wprowadzić NIP pracodawcy jako swojego.

Należy również pamiętać o pozornie drobnej kwestii, którą jest cel złożenia zeznania. Podatnik musi zaznaczyć czy deklaracja za dany rok jest składana po raz pierwszy, czy wypełnia on stosowną korektę. Jeśli nie zaznaczy on odpowiedniego kwadratu (w najczęściej spotykanym PIT-37 jest to pole nr 10), również popełni on błąd.

Poprawne rozliczenie PIT wymaga również odpowiedniego zapisu osiągniętych kwot. Jeśli dochód kończy się wartością „po przecinku”, podatnik jest zobligowany do zaokrąglenia sumy do złotówki. Jeśli ostateczna kwota podatku będzie wynosić 2131 zł 49 gr, w rozliczeniu PIT należy podać wartość 2131 zł. Jeśli końcówka sumy wynosi ponad 50 (np. 2131 zł 50 gr), wpisaną kwotę zaokrągla się w górę, do 2132 zł.

 

Jak wypełnić PIT prawidłowo – błędy merytoryczne

W przypadku rozliczenia podatkowego wspólnie z małżonkiem, należy być konsekwentnym w kwestii stosowania pojęcia „podatnik” i „małżonek podatnika”. Jeśli w rubryce „podatnik” figuruje żona, uzupełniając odpowiednie pola dochodów, nie można umieścić tam zarobków męża i odwrotnie. Warto również upewnić się co do możliwości wspólnego rozliczenia bądź rozliczenie jako samotny rodzic – nieuzasadnione stosowanie takowych przywileju skutkuje uznaniem deklaracji za błędną.

 

Podatnik musi również wpisać adres zamieszkania. Jeśli jest on taki sam jak adres zameldowania, problem nie wystąpi, jeśli jednak mieszkamy w innym miejscu niż jesteśmy zameldowani, powinniśmy uzupełnić faktyczne miejsce zameldowania.

 

Podatnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na poprawne przeniesienie danych dotyczących osiągniętych zarobków z otrzymanego od pracodawcy PIT-11. Jeśli wypisane kwoty zostaną przeniesione niedokładnie, ostatecznie wykazane kwoty będą się różnić od tych, które pracodawca przesłał bezpośrednio do urzędu skarbowego. W momencie, w którym fiskus dopatrzy się błędu w złożonym przez nas zeznaniu, zostaniemy wezwani do urzędu w celu wyjaśnienia rozbieżności.  Należy również wrócić uwagę na poprawność wyliczonego dochodu, jeśli jego źródłem jest kilku płatników (otrzymujemy więcej niż jeden PIT-11).

 

Pomyłek przy wyliczaniu podatku może być więcej, jednak stosując się do treści formularza i zapoznając się ze zrozumieniem z poszczególnymi polami deklaracji, z pewnością dowiemy się jak wypełnić PIT poprawnie. Celem uniknięcia większości pomyłek, podatnik powinien skorzystać z programu PIT, który dopilnuje uzupełnienia wszystkich wymaganych w deklaracji pól oraz sprawdzi poprawność w poszczególnych okienkach druku. Oszczędź sobie zbędnej wizyty w urzędzie skarbowym!

  

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018?  To nic prostszego! Sprawdź nasz krótki film instruktażowy o wypełnianiu deklaracji PIT-37 w roku podatkowym 2019: 

 

Rozlicz PIT za 2018 Programem PIT Pro 2018/2019 już dziś

 

Autor artykułu: Justyna Nowak

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak wypełnić PIT-37 za 2018 samemu?