Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak wypełnić PIT-37 za 2018 w 2019?
wikimedia.org
Podatnik.Info

Jak wypełnić PIT-37 za 2018 w 2019?

Spośród wszystkich deklaracji podatkowych, PIT-37 jest najczęściej wypełnianym formularzem w Polsce. W 2019 r. czas na złożenie tego dokumentu upłynie z dniem 30 kwietnia. Najwygodniej jest to zrobić przez sprawdzone i bezpieczne portale podatkowe.

Kto musi wypełnić PIT-37 za 2018 w 2019 roku?

PIT-37 co roku rozliczany jest przez większość obywateli. Obowiązek złożenia tej deklaracji spoczywa bowiem na:

- pracownikach etatowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

- pracownikach zatrudnionych na podstawie spółdzielczego stosunku pracy,
- pracownikach wykonujących pracę nakładczą,

- zleceniobiorcach, czyli podmiotach wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia lub o dzieło,
- rencistach (dotyczy rent krajowych, strukturalnych i socjalnych),
- emerytach (dotyczy emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych).

Dodatkowo, wypełnić PIT-37 za 2018 w 2019 roku muszą osoby osiągające dochody z następujących źródeł:

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Jak wypełnić PIT-37 za 2018 w 2019? Tylko online.

Polacy przekonali się już, że wypełnianie deklaracji podatkowych przez internet jest nie tylko bezpieczne i proste, ale też pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii. Programy takie jak Program PIT Pro 2018/2019 umożliwiają wypełnienie obywatelskiego obowiązku już w kilka minut. Dodatkowo, można to zrobić w zaciszu własnego mieszkania, nie wstając z ulubionego fotela. Wystarczy mieć komputer, tablet lub smartfon i dostęp do internetu.

Do rozliczenia PIT-37 za 2018 w 2019 roku, potrzebujesz zaledwie kilku informacji. Program zapyta cię o:

 • imię,
 • nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2017 rok.

Nie musisz przejmować się obliczeniami. Pola, które ich wymagają, program wypełni automatycznie.

Abyś miał pewność, że twoja deklaracja dotarła do odpowiedniego urzędu, program zatwierdzi doręczenie wysyłając ci UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest tak samo ważne, jak dowód nadania listu poleconego.

Loading Comments