Jak wypełnić PIT-37 rozliczając się w 2013 roku?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak wypełnić PIT-37 rozliczając się w 2013 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto wypełnia PIT-37?

PIT-37 przeznaczony jest przede wszystkim dla podatników uzyskujących dochody z wynagrodzenia z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla emerytów i rencistów.

Wybierając ten rodzaj zeznania rocznego, podatnicy otrzymują możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych. Wszelkie przysługujące nam preferencje wykazujemy w załączniku PIT/O (ulga na dzieci, na internet, rehabilitacyjna, darowizny i wiele innych) oraz PIT/D (kontynuacja ulg mieszkaniowych). Należy pamiętać, że jeżeli do PIT-37 nie dołączymy odpowiedniego załącznika, to tym samym tracimy prawo do odliczenia ulgi.

Ponadto zeznanie PIT-37 wypełniają podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub osoby samotnie wychowujące dzieci, jeśli uzyskują dochody ze źródeł opodatkowanych według zasad skali podatkowej. Termin złożenia tego formularza mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Najwygodniej jest to zrobić drogą elektroniczną za pomocą programu PIT Pro 2012. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z filmem instruktażowym, który znacznie ułatwi wypełnienie PIT-37za pośrednictwem internetu.

 

Jakich błędów uniknąć wypełniając PIT-37?

Przed rozpoczęciem wypełniania PIT-37 podatnik powinien sprawdzić, czy posiada wszystkie niezbędne informacje o osiągniętych przez siebie dochodach w 2012 roku. Ponadto korzystając z programu do rozliczania PIT-ów należy pamiętać o konieczności zainstalowania aktualnej wersji używanej przez nas aplikacji. Rozliczenie w formie elektronicznej to bardzo wygodny sposób, ponieważ system ostrzega użytkownika przed możliwością popełnienia przez niego jednego z najczęstszych błędów, jakich dopuszczają się podatnicy wypełniający ten rodzaj zeznania rocznego. Należą do nich m. in.:

 • brak podpisu podatnika,
 • błędne wpisanie nr identyfikatorów podatkowych (PESEL lub NIP),
 • niedołączenie załączników (PIT/O lub PIT/D) do zeznania PIT-37, co skutkuje pozbawieniem podatnika prawa do odliczenia ulg podatkowych,
 • błędy w obliczeniach,
 • wypełnianie zeznania rocznego na nieaktualnych formularzach PIT.


Źródła dochodów uprawniające do rozliczenia się za pomocą zeznania PIT-37


Formularz PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy chcą się rozliczyć indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób określony dla osób samotnie wychowujących dzieci z następujących dochodów:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych,
 • działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.
   

Oprócz tego PIT-37 składają także osoby, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Ponadto ten rodzaj zeznania podatkowego przeznaczony jest dla osób, które nie są obowiązane doliczać do sumy uzyskanych dochodów zarobków małoletnich dzieci oraz nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych. Małżonkowie wnoszący o wspólne opodatkowanie swoich dochodów powinni pamiętać, że muszą oboje spełniać powyższe warunki.


Podatnik.info 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PIT/O niezbędnikiem podatnika odliczającego ulgi