Jak wspomóc kościół i odliczyć darowiznę bez limitu?
http://sxc.hu/

Jak wspomóc kościół i odliczyć darowiznę bez limitu?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odliczenie z tytułu wyżej wymienionej darowizny wykazujemy w załączniku PIT/O w pozycji 13 i 14. W prosty sposób można to zrobić za pomocą programu PIT PRO 2012.

Czym jest działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła?

Jak wynika z ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z 17 maja 1989 roku, tego rodzaju działalność obejmuje:

- prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
- prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
- organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa,
- organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami, ofiarom wojennym, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym rodzinom i osobom, w tym pozbawionym wolności,
- prowadzenie żłobków, ochronek, burs i schronisk,
- udzielanie pomocy w zapewnianiu wypoczynku dzieciom i młodzieży znajdującym się w potrzebie, krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,
- przekazywanie za granicę pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i osobom znajdującym się w szczególnej potrzebie.

Analogiczne przepisy znajdują się w ustawach regulujących stosunki państwa z kościołami innych wyznań.

Jak udowodnić fiskusowi przekazanie darowizny?

Organy podatkowe wymagają udokumentowania wsparcia przeznaczonego na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła. Aby zrobić to prawidłowo, podatnik musi uzyskać pokwitowanie otrzymania darowizny, wystawione przez kościelną osobę prawną ( zalicza się do nich m. in. metropolie, archidiecezje, diecezje, parafie, rektoraty, Caritas Polska, zakony, opactwa, domy zakonne). Ponadto w ciągu dwóch lat od daty przekazania darowizny należy otrzymać od osoby prawnej sprawozdanie o jej przeznaczeniu na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła.

Jak wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów oraz orzecznictwa NSA, sprawozdanie powinno spełniać pewne ściśle określone warunki. Przede wszystkim musi zawierać informacje o celach, na jakie zostały wykorzystane przekazane przez nas środki. Jeżeli darowizna ma formę pieniężną, to musimy posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy jednostki kościelnej, np. parafii, zakonu itd. Natomiast jeśli darowizna ma inną formę, to podatnik zobowiązany jest do posiadania dokumentu, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenia osoby obdarowanej, stwierdzającego przyjęcie podarunku.

Należy pamiętać, że darowizna przeznaczona na cele kultu religijnego obciążona jest limitem. Podatnik nie może odliczyć od podatku więcej niż 6 proc. dochodu. Więcej o tym możecie przeczytać Państwo TUTAJ.

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatek można zmniejszyć dzięki darowiznom. Również na rzecz organizacji religijnych