Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016...
OTA Photos/http://tnij.org/wmncufs/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/zng2dya
Podatnik.info

Jak wpłacić urzędowi skarbowemu niedopłatę PIT za 2016 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zapłata niedopłaty jedynie z własnego konta bankowego


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, niedopłaty wobec fiskusa nie może uiścić za podatnika inna osoba. Oznacza to, że przelewu nie można dokonać z rachunku bankowego najbliższych – nawet męża, żony lub jednego z rodziców.


Jedyny wyjątek od tej reguły stanowi przypadek, gdy przelew zostanie dokonany ze wspólnego konta. Czyli w sytuacji, kiedy zarówno podatnik, jak i bliski członek jego rodziny są współwłaścicielami rachunku bankowego.


W rezultacie przelew dokonany na poczet uregulowania niedopłaty podatku z konta innej osoby nie zostanie uznany przez urząd skarbowy. Jeżeli więc bliska osoba chce pomóc podatnikowi w spłacie należności, najpierw powinna wpłacić pieniądze na jego osobisty rachunek, a on następnie dokonać wpłaty na rzecz fiskusa.


Niedopłata podatku w kasie urzędu skarbowego lub na Poczcie Polskiej


Płatności niedopłaty PIT można dokonać również w kasie właściwego dla naszego faktycznego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego bądź bezpośrednio w placówce Poczty Polskiej. Dane niezbędne do zrealizowania transakcji możemy znaleźć na stronie internetowej poszczególnego organu podatkowego.


Należy pamiętać, że zgodnie z ordynacja podatkową, terminem zapłaty podatku jest:
 

  • przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
  • w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.


Oprócz tego osoba dokonująca przelewu powinna podać w nim następujące dane identyfikacyjne:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • nr identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP),
  • nazwę formularza podatkowego, z którego wynika podatek do zapłaty (np. PIT-37).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zapłacić niedopłatę podatku w PIT za 2016 rok?