Jak w uldze rehabilitacyjnej w 2017 roku odliczyć wydatki...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak w uldze rehabilitacyjnej w 2017 roku odliczyć wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulga z tytułu odliczenia wydatków poniesionych na przystosowanie pojazdów mechanicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym lub podatnikom mającym ich na utrzymaniu, których dochód w 2016 roku nie przekroczył kwoty 9120 złotych.


Więcej na temat ulgi można przeczytać w artykule pod tytułem „Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – kto może ją odliczyć?”.


Z kolei odliczenie tych wydatków nie przysługuje w ramach ulgi rehabilitacyjnej w przypadku, gdy zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Natomiast w przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Limit wydatków a dokumentacja


W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczenie wydatków poniesionych na przystosowanie pojazdów mechanicznych nie jest limitowane. Podatnik może potrącić kwotę faktycznie przeznaczonych na ten cel kosztów. Zgodnie z ustawą można je udowodnić przed urzędem skarbowym dowolnym dokumentem, który potwierdza kwotę faktycznie przekazanej na ten tytuł kwoty.


Rozlicz PIT za 2016 rok w 5 minut!


W prosty sposób ulgę można odliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.
 

Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedną deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – jak odliczyć wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych?