Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej na...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej na konto bankowe?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Może go również otrzymać osoba, która jest zwolniona z obowiązku opłacania podatku od towarów i usług (np. osoba świadcząca usługi opieki zdrowotnej). Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu. Długość czasu oczekiwania na zwrot to maksimum 25 dni.

Zwrot jest dokonywany na wniosek, który kierujemy do właściwego urzędu skarbowego. Do wniosku należy dołączyć również dane podmiotu odpowiedzialnego za techniczny serwis kas (który dokonywał fiskalizacji naszego urządzenia), oryginał faktury potwierdzającej zakup (wraz z dowodem opłaty całości należnej kwoty za kasę), informację o numerze naszego rachunku bankowego. (W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – także fotokopię świadectwa przeprowadzonej ponownie legalizacji taksometru współpracującego z kasą fiskalną). 


W celu uzyskania zwrotu należy zgłosić do urzędu, jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania, pisemne oświadczenie o liczbie kas rejestrujących oraz miejscu (adresie) ich użytkowania. Jeżeli używamy tylko jednej kasy, nasze zgłoszenie może być tożsame z formularzem zgłoszenia o miejscu instalacji takiego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i kryteriami dotyczącymi odpowiednich warunków technicznych dotyczących ich użytkowania i rejestracji. Takie zgłoszenie jest dokonywane niejako automatycznie przy okazji instalacji i wprowadzenia do użytku kasy rejestrującej. W takim przypadku, jeżeli zgłoszenie to zostało dokonane przed rozpoczęciem okresu ewidencjonowania – nie musimy zgłaszać tego faktu po raz drugi, w osobnym oświadczeniu.

 

Podatnicy, którzy:

  • rozpoczęli ewidencjonowanie w obowiązującym ich terminie,
  • złożyli zgłoszenie o liczbie i miejscu użytkowania kas rejestrujących,
  • zgłosili fakt instalacji urządzenia rejestrującego zgodnie z obowiązującymi je wytycznymi dotyczącymi prawidłowości ich używania i posiadania zgodnie z wymogami technicznymi i warunkami, które muszą spełniać kasy rejestrujące
  • mogą otrzymać zwrot części kwoty przeznaczonej na ich zakup.

 


Należy również pamiętać, że w określonych przypadkach będziemy zobligowani do rozliczenia się z odzyskanych środków finansowych, które zostały nam zwrócone za zakup naszych urządzeń rejestrujących. Jeżeli zatem:

  • zaprzestaniemy użytkowania kasy fiskalnej w okresie 3 lat od zgłoszenia faktu jej użytkowania do ewidencji,
  • kasa nie zostanie zgłoszona w określonym terminie do obowiązującego przeglądu technicznego dokonywanego przez uprawniony do tego serwis,
  • przerwiemy prowadzenie naszej działalności w terminie 3 lat od zgłoszenia do ewidencji,
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa (zakładu lub oddziału), otwarcie jego likwidacji bądź zostanie ogłoszona jego upadłość w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania,
  • odliczenie zostanie wykonane niezgodnie z przewidzianymi prawem warunkami (np. przypadki wyłudzenia z tytułu zakupu kasy)

 

będziemy obowiązani do zwrotu otrzymanej przez nas kwoty właściwemu nam organowi podatkowemu.

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
ULGA TERMOMODERNIZACYJNA — odliczenie montażu fotowoltaiki i pompy ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych