Jak uniknąć płacenia wielomilionowych zaległości...
sxc.hu
Podatnik.info

Jak uniknąć płacenia wielomilionowych zaległości podatkowych?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 25313. Jednocześnie resort wskazał, że podmioty produkujące i sprzedające karetki miały obowiązek naliczania i uiszczania Skarbowi Państwa akcyzy od tego typu pojazdów.

Błędne PKWiU przyczyną kłopotów producentów

Przyczyną problemów producentów ambulansów jest dokonywana przez nich błędna klasyfikacja pojazdów sanitarnych do odpowiedniego kodu PKWiU. Zdaniem resortu pomimo istnienia obowiązku w przepisach ustawy o podatku akcyzowym naliczania od tego typu pojazdów akcyzy, przedsiębiorcy nie robili tego przez lata. W związku z tym w wyniku przeprowadzanych kontroli organy podatkowe wykazywały powyższe zaniedbania oraz naliczały zaległe podatki wraz z odsetkami producentom, którzy teraz muszą uregulować należności.

Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie długu

Podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej i mający problemy z terminową spłatą należności, mogą zwrócić się do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie jego zapłaty na raty lub umorzenie w całości albo w części zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę. Ministerstwo przypomina, że zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy może w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym udzielać ulg w spłacie długu albo go umorzyć.

Jednak resort podkreśla, że taki fakt może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ zgodnie z art. 84 Konstytucji RP każdy obywatel jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. W takim przypadku organ podatkowy za każdym razem musi wnikliwie przeanalizować okoliczności poszczególnej sprawy. Oznacza to, że to od decyzji organu zależy przyznanie lub odmowa podatnikowi ulgi w spłacie zadłużenia.

Niektórzy przedsiębiorcy zdecydowali się zapłacić zaległą akcyzę

Wincenty Zeszuta, jeden z producentów, a jednocześnie Prezes Związku Producentów i Dystrybutorów Pojazdów Sanitarnych zdecydował się zapłacić 2 mln zł zaległej akcyzy. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy postanowili złożyć broń w tej sprawie.

Producenci karetek zapowiadają nieustępliwą walkę z fiskusem o swoje prawa, ponieważ ich zdaniem działania urzędników są całkowicie nieuzasadnione, a całe zamieszanie spowodowane jest wyjątkowo niejasnymi i skomplikowanymi przepisami obowiązującymi w ubiegłych latach. Ma o tym świadczyć fakt, że niektóre sądy przyznają rację przedsiębiorcom (np. wyrok WSA w Olsztynie uzasadniający, że karetka na bazie samochodu ciężarowego nie może być klasyfikowana jako samochód osobowy). Dodatkowo producenci twierdzą, że z ich stanowiskiem zgadza się Ministerstwo Zdrowia, iż karetka nie jest pojazdem przeznaczonym do przewozu osób, ale do ratowania ludzi.

Na razie jednak Ministerstwo Finansów pozostaje nieugięte w tej kwestii. Resort podkreśla, że na wniosek Ministerstwa Zdrowia do podstawy opodatkowania samochodów osobowych typu ambulans nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Ponadto zwykle wartość tego rodzaju sprzętu wielokrotnie przekracza wartość samej karetki bez wyposażenia. Dzięki temu zdaniem resortu zdecydowanie zmniejszyła się wysokość akcyzy płaconej przez producentów pojazdów sanitarnych.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Producenci karetek słusznie muszą zapłacić kilkanaście milionów złotych zaległej akcyzy?