Jak uniknąć płacenia kary za PIT złożony po 30...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak uniknąć płacenia kary za PIT złożony po 30 kwietnia?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wiele osób rozliczających się przez internet w ostatnich dniach kwietnia nie zdołało złożyć e-PIT na czas. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy była negatywna weryfikacja tożsamości podatnika, przez co duża liczba osób nie zdołała pobrać Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), będącego jedynym potwierdzeniem złożenia zeznania drogą elektroniczną. Ministerstwo Finansów dokonuje weryfikacji podatnika na podstawie następujących danych:

  • pierwszego imienia,
  • nazwiska,
  • nr ewidencyjnego PESEL lub NIP,
  • daty urodzenia,
  • kwoty przychodu podanej w rozliczeniu PIT za 2012 r.


Dlatego koniecznie należy pamiętać, że nieprawidłowość jednej z powyższych danych spowoduje nieprzyjęcie rocznego PIT-u przez system e-deklaracje.

Ponadto niektórzy podatnicy nie zdawali sobie sprawy lub zapomnieli, że do pola „kwota przychodu za 2012 r.” należy wpisać kwotę przychodu z zeznania podatkowego złożonego w urzędzie skarbowym za rok 2012. Natomiast jeżeli podatnik w 2012 r. składał różne deklaracje np. PIT-37, PIT-38 i PIT-39, to może wybrać jedną z kwot przychodu podaną w dowolnym zeznaniu.

W przypadku jeśli w imieniu podatnika deklarację do urzędu skarbowego składał płatnik, np. pracodawca na druku PIT-40 lub ZUS na druku PIT-40A, to należy podać kwotę przychodu z tych formularzy.

Z kolei 0 (słownie „zero”) wpisują podatnicy, którzy nie złożyli żadnego zeznania podatkowego za rok 2012, czyli osoby rozliczające się po raz pierwszy w życiu, a także takie, które w roku 2012 nie uzyskały żadnych przychodów. Dodatkowo sytuacja, w której podatnik rozlicza się po raz pierwszy przy użyciu systemu e-deklaracje nie ma wpływu na konieczność podania przez niego kwoty przychodu za rok 2012.

Osobom, które nie złożyły deklaracji PIT w obowiązującym terminie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa tj. mogą zostać ukarane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Spóźniony PIT to jeszcze nic straconego!

Zgłoszenie się do fiskusa z informacją o niedotrzymaniu przez nas ustawowego terminu złożenia zeznania podatkowego zanim jeszcze urzędnicy naliczą karę znacznie zwiększy szansę podatnika na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. W tym celu należy złożyć tzw. „czynny żal”, w którym znajdzie się przyznanie do winy i poprawnie wypełnione rozliczenie roczne. Aby pobrać wzór pisma „czynny żal” należy kliknąć na poniższy przycisk.

ABY POBRAĆ PLIK MUSISZ BYĆ ZALOGOWANYM

„Czynny żal” jest podaniem, adresowanym do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, które trzeba dołączyć do papierowej wersji deklaracji PIT i złożyć razem z nim w urzędzie skarbowym. W prosty sposób można wypełnić zeznanie roczne za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2013. Następnie nie należy wysyłać deklaracji podatkowej przez internet do Ministerstwa Finansów, tylko ją wydrukować i razem z „czynnym żalem” złożyć we właściwym organie podatkowym.

Oprócz tego osoby, które wypełniły e-PIT 30 kwietnia, ale z powodu zbyt dużego obciążenia serwerów otrzymały odpowiedź już po terminie wymaganym przez fiskusa, że ich zeznanie nie zostało przyjęte przez Ministerstwo Finansów mogą w „czynnym żalu” podać numer REFID. Potwierdza on datę wysłania drogą elektroniczną przez podatnika deklaracji do urzędu. Osoby korzystające z programu PIT Pro 2013 po zalogowaniu się do swojego konta w Moje Centrum Podatnika mogą znaleźć swój nr REFID w zakładce Moje PITy – zapisane druki PIT.

W „czynnym żalu” można powołać się na art.16 Kodeksu Karno-Skarbowego, który mówi o sposobach zaniechania ukarania sprawcy. Należy jednak pamiętać, że podatnicy składający zeznanie po terminie tracą możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem oraz w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Po terminie trzeba więc złożyć zeznanie, wybierając sposób opodatkowania rozliczenia „indywidualnego”.

Kto nie może skorzystać z „czynnego żalu”?

Zgodnie z art. 16 § 6 Kodeksu Karno-Skarbowego z „czynnego żalu” nie może skorzystać podatnik, który:

  • kierował wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego;
  • wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, polecił jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego;
  • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierował, chyba że zawiadomienia, o którym mowa w § 1, dokonał ze wszystkimi członkami grupy lub związku;
  • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Jakie kary za złożenie PIT po terminie?

Zgodnie z  art. 56 § 4 Kodeksu Karno-Skarbowego karze podlega podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia.

Wysokość sankcji uzależniona jest od tego, czy popełniamy wykroczenie, czy przestępstwo karno-skarbowe. O tym, którego z tych dwóch czynów zabronionych dopuściliśmy się decyduje kwota niezapłaconego podatku. Jeżeli zaległość podatkowa nie przekracza pięciokrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, to jest to wykroczenie. Natomiast jeżeli jesteśmy winni fiskusowi kwotę przekraczającą w/w sumę, to jest to przestępstwo, za którego popełnienie podatnik może zostać ukarany grzywną, a o jej wysokości decyduje sąd. Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Co grozi za złożenie PIT po terminie?