Jak sprawdzić obowiązki swojego pracodawcy?
http://sxc.hu/
creandi.pl

Jak sprawdzić obowiązki swojego pracodawcy?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Z natury rzeczy pracownicy skupiają się raczej na realizacji swoich zadań. Warto jednak pamiętać, że także chlebodawcy mają swoje powinności względem załogi. – W dobrze pojętym interesie pracodawcy jest dokładna lektura Kodeksu Pracy, a zwłaszcza rozdziału czwartego w którym ustawodawca wylicza jego najważniejsze obowiązki – mówi Helena Fic z Fic, Syryca Kancelarii Radców Prawnych Sp. P. – Rzetelne wypełnianie zadań przez pracodawcę nie tylko buduje dobre relacje z pracownikami, ale pozwala też zminimalizować ryzyko ewentualnych spraw w sądzie pracy – dodaje mecenas Fic. Obowiązki pracodawcy są bardziej rozległe niż mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Szef zadba o wykształcenie

Pracownicy na ogół zdają sobie sprawę, że ich szefowie są zobowiązani do prawidłowego i terminowego wypłacania wynagrodzenia oraz zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Na pracodawcy spoczywa też obowiązek zaznajamiania nowych pracowników z zakresem ich obowiązków i uprawnień. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Pracodawca powinien też zorganizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy – zwłaszcza wtedy, gdy jest ona prowadzona w sposób monotonny i w ustalonym z góry tempie. Szef powinien zatroszczyć się też o to aby ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przejawem takiego ułatwienia może być np. udzielenie urlopu bądź np. współfinansowanie studiów podyplomowych czy kursów zawodowych. Zadaniem chlebodawcy jest również przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Chodzi tu nie tylko o dyskryminację np. że względu na rasę czy płeć, ale także o dyskryminację ze względu na rodzaj zatrudnienia.

Współżycie społeczne w firmie

Co ciekawe, artykuł 94 punkt 8 kodeksu pracy nakazuje pracodawcom zaspokajanie (w miarę posiadanych środków) socjalnych potrzeb pracowników. Zapis ten jest dosyć enigmatyczny i może okazać się trudny do wcielenia w życie. W niektórych firmach (z reguły tych większych) oferuje się pracownikom pakiety socjalne obejmujące np. wyprawki szkolne dla dzieci pracowników, karty Multisport czy dodatkowe ubezpieczenia medyczne. Jeszcze bardziej ogólnikowym zapisem jest ustęp zobowiązujący pracodawcę do „wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”. Termin zasady współżycia społecznego stanowi tzw. klauzulę generalną i odnaleźć można go nie tylko w kodeksie pracy, ale i kodeksie cywilnym. Klauzule generalne to niedookreślone zwroty, które odsyłają do norm pozaprawnych, pozwalając jednocześnie na indywidualne ocenianie sprawy. To czy dane zachowanie było zgodne z zasadami współżycia społecznego określa się indywidualnie dla każdego przypadku. Orientacyjnie przyjąć można, że zasady współżycia społecznego oznaczają minimum powszechnie przyjmowanych zasad poprawności i uczciwości w relacjach z innymi ludźmi. Pracodawca, który przyczynia się do budowania w zespole toksycznej atmosfery i zachęca np. do nieuczciwych zachowań może zostać oskarżony o łamanie tej klauzuli.

Dokumenty, papiery, kwity

Pracodawca ma także szereg obowiązków formalnoprawnych związanych ze sferą dokumentacyjną. Prawo zobowiązuje szefów do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracowników. Oczywiście pracodawca musi dopilnować aby dane pracowników nie trafiły w niepowołane ręce ani nie zostały zniszczone czy zagubione. Jeśli umowa o prace wygaśnie bądź ulegnie rozwiązaniu, wówczas pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Uwaga! Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Więcej wolnego czasu dla pracujących matek