Jak samotny rodzic ma rozliczyć się z fiskusem, gdy...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak samotny rodzic ma rozliczyć się z fiskusem, gdy dziecko pracuje?

Jedną z nich jest ulga z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że ten rodzaj ulgi przysługuje samotnym rodzicom, którzy wychowują:


- dzieci małoletnie (bez względu na to, czy zarabiają),
- dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności (bez względu na wiek),
- dzieci pełnoletnie do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym).

Sam opiekun musi w roku podatkowym osiągnąć jakieś dochody. Brak opodatkowanych dochodów pozbawia możliwości odliczenia wyżej wymienionej ulgi.

W art. 6 ust. 4 ustawy o PDOF dokładnie sprecyzowano także pojęcie samotnego rodzica. Stało się tak na skutek licznych kontrowersji, jakie w ostatnich latach towarzyszyły definiowaniu tego terminu i tym samym określaniu, komu przysługuje preferencyjne rozliczenie. Ustawodawca przyjął stanowisko, że tylko osobom, które samotnie troszczą się o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś każdemu rodzicowi, który ma władzę rodzicielską i jednocześnie jest stanu wolnego.

Małoletnie dziecko

Jeśli niepełnoletni nastolatek zarabia, to rodzic nie traci ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka, bez względu na wysokość wynagrodzenia swojej pociechy. Nie ma znaczenia fakt, czy rodzic będzie musiał doliczyć dochód latorośli do swojego zeznania, czy też złożyć za nią osobną deklarację podatkową.

PIT-37i podpisany w jej imieniu złożyć do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast w sytuacji uzyskania dochodów w inny sposób niż wyżej wymienione, rodzice doliczają zarobki dziecka do swoich i wykazują je w zeznaniu rocznym na formularzu PIT-36 i PIT-M.

Pełnoletnie dziecko

Jeżeli dziecko ukończyło 18 lat, to jego rodzic może stracić prawo do ulgi w przypadku osiągnięcia przez nie zbyt dużych zarobków. Obecny limit to dochód nieprzekraczający kwoty 3.091 zł (tzw. kwota wolna od podatku) za cały rok podatkowy. Jego przekroczenie jest równoznaczne z utratą przywileju do preferencyjnego rozliczenia. Chodzi o korzyść majątkową uzyskaną ze źródeł wymienionych w art. 27 i art. 30b ustawy o PDOF.

Wyjątkiem od tej reguły są dzieci, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność (pobierające rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny). W tych okolicznościach rodzic bez względu na wiek pociechy i wysokość jej ewentualnej pensji nie traci prawa do ulgi.

Dzieci pełnoletnie na ogół samodzielnie wypełniają zeznanie podatkowe. Jednym z odstępstw od tej zasady jest niepełnosprawność. Osoby nią doświadczone mogą rozliczać się razem z rodzicem niezależnie od wieku.

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także