Jak rozliczyć w PIT suplementy diety?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak rozliczyć w PIT suplementy diety?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Suplementy diety należy rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne


Jak czytamy w interpretacji, wnioskodawczyni jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 1996 roku, a jednym z jej najdotkliwszych schorzeń jest cukrzyca. Zgodnie z zaleceniami lekarzy musi utrzymywać prawidłową wagę ciała. Ponieważ z powodu cukrzycy jest to bardzo trudne, pacjentka musiała podjąć specjalistyczne leczenie u dietetyka. By było ono skuteczne, niezbędne jest zażywanie suplementów diety, które nie są dostępne w aptece, więc pacjentka musi je kupować w gabinecie lekarza. Miesięczny koszt zakupu leków oscyluje w granicach 200-500 złotych, co potwierdzają przedstawione przez wnioskodawczynię faktury.


W związku z powyższym zdaniem wnioskodawczyni, faktury z każdego miesiąca należy pomniejszyć według ustalonego na dany rok limitu na zakup leków. Natomiast różnicę z każdego miesiąca trzeba zsumować i rozliczyć w PIT-O jako wydatki na cele rehabilitacyjne. Organ podatkowy pozytywnie odniósł się do stanowiska wnioskodawczyni.


Szczegóły stanowiska organu podatkowego


Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi podkreślił, że zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m. in. posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu). Organ podatkowy uznał, że w przypadku przedstawionej we wniosku sytuacji, zastosowanie będzie miał art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy opdof.


Zgodnie z powyższym przepisem, od dochodu można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Dotyczy to leków, które lekarz lub specjalista uzna za konieczne do zażywania przez pacjenta stale lub czasowo. Należy jednak pamiętać, że uwzględnić można tylko różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!