Jak rozliczyć się z małżonkiem w 2018 za 2017?
pxhere.com
Redakcja

Jak rozliczyć się z małżonkiem w 2018 za 2017?

Dlaczego warto rozliczać się wspólnie? 

Oprócz zmniejszenia liczby formalności, wspólne rozliczenie niesie z sobą możliwość odprowadzenia niższego podatku, niż miałoby to miejsce w przypadku rozliczania się osobno. Jest on naliczany w podwójnej wysokości od połowy sumy dochodów małżeństwa. Szczególnie korzystne jest to dla osób, które zarabiają na tyle dużo, że ich przychody mogłyby spowodować wejście na wyższą skalę podatkową – 32%.

Obecnie obowiązująca kwota wolne od podatku zakładają, że podatnicy, którzy w 2017 roku uzyskali dochód poniżej 85 528 zł, płacą 18% podatku (pomniejszonego o kwotę 556,02 zł). Osoby, które uzyskały dochód powyżej tej kwoty, zapłacą 15 395,04 zł i 32% od kwoty powyżej 85 528 zł.

Jeśli jeden z małżonków uzyskał dochód wyższy niż 85 528 zł, a drugi zarobił mniej, niż wynosi kwota wolna podatku lub nie uzyskał żadnych dochodów, cały dochód zostanie opodatkowany według stawki 18%. Przed rozliczeniem zeznania warto więc sprawdzić, która z opcji opodatkowania będzie najkorzystniejsza.

Kto może rozliczyć się z małżonkiem w 2018 roku?

Aby rozliczyć się jako małżeństwo, należy spełnić kilka warunków:

- Pozostawać w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy – nie pozwala to więc na wspólne rozliczenie osobom, które wstąpiły w związek małżeński w 2017 roku, ani tym, które się w jego trakcie rozwiodły. Separacja nie stanowi jednak przeszkody do wspólnego rozliczenia.

- Posiadać wspólność majątkową przez cały rok podatkowy – osoby, które zdecydowały się na rozdzielność majątkową, nie mogą skorzystać z rozliczenia jako małżonkowie.

- Korzystać z określonych form opodatkowania – wspólne rozliczenie dotyczy osób opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej oraz prowadzących działalność rolniczą i rozliczających najem. Osoby, które rozliczają się kartą podatkową, ryczałtem, podatkiem liniowym lub tonażowym, nie mają takiej możliwości. Jeśli któryś z małżonków uzyskuje przychody z kilku źródeł, będzie mógł rozliczyć się wspólnie tylko z tych, które opodatkowane są na zasadach ogólnych. 

Formalności – wspólne rozliczenie w 2018 roku

Żeby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, nie trzeba przesyłać do Urzędu Skarbowego dodatkowych oświadczeń. Wystarczy złożyć deklarację PIT w terminie, zaznaczając na niej opcję wspólnego rozliczenia i podając dane obu małżonków. W tym roku czas na złożenie zeznania podatkowego mija 30 kwietnia. Osoby, które spóźnią się z wysyłką deklaracji, nie będą miały prawa do rozliczenia razem z małżonkiem. Nie zmieni tego faktu również złożenie deklaracji korygującej po 30 kwietnia. Jeśli jednak korekta zostanie złożona w terminie, zmiana sposobu rozliczenia będzie możliwa.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także