Jak rozliczyć podatek liniowy w PIT-36L przez internet w...
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć podatek liniowy w PIT-36L przez internet w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak wybrać podatek liniowy w PIT-36L?


Aby skorzystać z tej metody rozliczenia, podatnik musiał do 20 stycznia ubiegłego roku złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Jeżeli rozpoczął działalność w trakcie 2017 roku, to należało tę czynność wykonać do dnia poprzedzającego prowadzenie firmy, jednak nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu.


Oprócz osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, PIT-36L wypełniają również podatnicy, którzy w 2017 roku osiągnęli przychody z następujących źródeł:

 • z niepobranego przez płatnika podatku ryczałtowego z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Polski (z tytułu: odsetek od pożyczek z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych).W PIT-36L trzeba także uwzględnić kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego prowadzonej działalności gospodarczej.


Jakie ulgi i odliczenia w PIT-36L online?


Niestety wybór podatku liniowego oznacza brak możliwości skorzystania z większości preferencji. Uniemożliwia wspólne rozliczenie się z małżonkiem lub dzieckiem. Wyklucza również odliczenie ulgi prorodzinnej (na dzieci), rehabilitacyjnej, wydatków poniesionych na internet czy darowizny przez honorowych krwiodawców. W PIT-36L można wyłącznie:

 • odliczyć składki ZUS,
 • ulgę na działalność badawczo – rozwojową,
 • odliczyć składki na IKZE oraz na ubezpieczenie zdrowotne,
 • odliczyć koszty uzyskania przychodu.


Jak wypełnić PIT-36L za 2017 rok online?


Najszybciej i najprościej PIT-36L jest wypełnić przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W pełni jest z nim skonfigurowany całkowicie darmowy program PIT Pro 2017/2018, który za pomocą portalu podatkowego Podatnik.info dostarczy rozliczenie roczne do urzędu skarbowego. Aby tak się stało, należy podać pięć następujących danych, na podstawie których fiskus identyfikuje tożsamość podatnika:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.Następnie intuicyjny kreator pomoże nam przejść przez kolejne etapy rozliczenia podatku liniowego w PIT-36L. W ostatnim kroku należy za pośrednictwem portalu podatkowego odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), dzięki któremu możemy być pewni, że deklaracja podatkowa online dotarła do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie stawki ryczałtu w PIT-28 za 2017 rok przez internet?