Jak rozliczyć podatek liniowy w PIT-36L przez internet w...
Pixabay.com
Podatnik.info

Jak rozliczyć podatek liniowy w PIT-36L przez internet w 2018 roku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jak wybrać podatek liniowy w PIT-36L?


Aby skorzystać z tej metody rozliczenia, podatnik musiał do 20 stycznia ubiegłego roku złożyć pisemne oświadczenie w urzędzie skarbowym. Jeżeli rozpoczął działalność w trakcie 2017 roku, to należało tę czynność wykonać do dnia poprzedzającego prowadzenie firmy, jednak nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu.


Oprócz osób prowadzących działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym, PIT-36L wypełniają również podatnicy, którzy w 2017 roku osiągnęli przychody z następujących źródeł:

 • z niepobranego przez płatnika podatku ryczałtowego z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów) uzyskanych poza granicami Polski (z tytułu: odsetek od pożyczek z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych).W PIT-36L trzeba także uwzględnić kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodu z remanentu likwidacyjnego prowadzonej działalności gospodarczej.


Jakie ulgi i odliczenia w PIT-36L online?


Niestety wybór podatku liniowego oznacza brak możliwości skorzystania z większości preferencji. Uniemożliwia wspólne rozliczenie się z małżonkiem lub dzieckiem. Wyklucza również odliczenie ulgi prorodzinnej (na dzieci), rehabilitacyjnej, wydatków poniesionych na internet czy darowizny przez honorowych krwiodawców. W PIT-36L można wyłącznie:

 • odliczyć składki ZUS,
 • ulgę na działalność badawczo – rozwojową,
 • odliczyć składki na IKZE oraz na ubezpieczenie zdrowotne,
 • odliczyć koszty uzyskania przychodu.


Jak wypełnić PIT-36L za 2017 rok online?


Najszybciej i najprościej PIT-36L jest wypełnić przez internet za pośrednictwem systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W pełni jest z nim skonfigurowany całkowicie darmowy program PIT Pro 2017/2018, który za pomocą portalu podatkowego Podatnik.info dostarczy rozliczenie roczne do urzędu skarbowego. Aby tak się stało, należy podać pięć następujących danych, na podstawie których fiskus identyfikuje tożsamość podatnika:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.Następnie intuicyjny kreator pomoże nam przejść przez kolejne etapy rozliczenia podatku liniowego w PIT-36L. W ostatnim kroku należy za pośrednictwem portalu podatkowego odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), dzięki któremu możemy być pewni, że deklaracja podatkowa online dotarła do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jakie stawki ryczałtu w PIT-28 za 2017 rok przez internet?