Jak rozliczyć PIT-37 za 2018 w 2019?
pixabay.com
Podatnik.Info

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018 w 2019?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odpowiedź nie jest skomplikowana. Wystarczy kilka podstawowych informacji lub jeszcze prościej – wsparcie programu do PIT, by wypełnić PIT-37 za 2018. W 2019 roku formularz ten nie będzie różnił się bardzo od obowiązującego w latach poprzednich, mimo wszystko jednak warto być na bieżąco i śledzić wszystkie zmiany w  prawie podatkowym.

Kto wypełnia PIT-37?

Deklarację PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy uzyskują przychody z tytułu umowy o pracę, dzieło, umowy zlecenie. Formularz ten składają również osoby, które otrzymują emeryturę i rentę krajową oraz świadczenia przedemerytalne i inne zasiłki z ubezpieczenia społecznego. Kolejnym rodzajem dochodów rozliczanych na formularzu PIT-37 są świadczenia z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendia, należności z umowy aktywizacyjnej, oraz przychody z tytułu praw autorskich i majątkowych.

Jeśli podatnik nawiązał w trakcie roku podatkowego umowy, od których musiał samodzielnie rozliczyć zaliczki na podatek, nie będzie mógł skorzystać z PIT-37. Właściwą deklaracją będzie wówczas PIT-36.

Jak rozliczyć PIT-37 za 2018 w 2019 – formy rozliczeń

PIT-37 można rozliczyć na kilka sposobów. Część osób jest wierna tradycyjnym metodom i wypełnia PIT samodzielnie, na pobranym z urzędu formularzu. Następnie przesyłają go pocztą, kurierem, zanoszą do urzędu osobiście lub składają w specjalnej skrzynce podawczej. Nowością jest możliwość uzyskania wstępnie wypełnionej deklaracji, którą można uzupełnić o brakujące dane. Deklarację taką pobiera się z profilu podatnika PIT-PRF. Trzecią z opcji jest wypełnienie jej przy pomocy specjalnego programu do PIT, który znacznie przyspiesza proces złożenia deklaracji. Program PIT Pro posiada aktualne formularze i jest zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Po wypełnieniu wszystkich danych umożliwia on przesłanie PIT-u bezpośrednio do urzędu skarbowego, łącząc się z system e-Deklaracje.

PIT-37 za 2018 – wspólne rozliczenie małżonków

PIT-37 w 2019 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, o ile również spełnia on warunki do jego złożenia. Para musi być jednak w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i nie może mieć rozdzielności majątkowej. Żadne z małżonków nie może też rozliczać się przez ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy lub tonażowy, albo prowadzić działalności opodatkowanej.


PIT-37 za 2018 w 2019 – załączniki

Osoby, które uzyskują dodatkowe dochody lub stosują odliczenia od podatku, powinny złożyć razem z PIT odpowiednie załączniki. W 2019 roku przy rozliczaniu PIT-37 używane będą następujące formularze:

- PIT/0 – informacja o odliczeniach od dochodu w trakcie roku podatkowego,

- PIT/B – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci, opodatkowanych łącznie z dochodami rodziców,

- PIT/Z – informacja o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia,

- PIT/ZG – informacja o dochodach z zagranicy i zapłaconym od nich podatku.

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jaki PIT wypełnić? Rodzaje PIT 2020 − który PIT dla kogo?