Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak prawidłowo wypełnić e-PIT?
http://sxc.hu/
Redakcja

Jak prawidłowo wypełnić e-PIT?

Brak UPO oznacza błędnie wypełnione zeznanie


Podatnicy wypełniający zeznanie przy pomocy programu do rozliczania PIT-ów często wpadają w zakłopotanie, gdy system poinformuje ich o błędzie. Uniemożliwia to wysłanie formularza. Przede wszystkim należy pamiętać, że PIT zostanie dostarczony do Ministerstwa dopiero w momencie otrzymania przez podatnika Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jeżeli błędnie wypełniliśmy formularz, system poinformuje nas o negatywnej weryfikacji wpisanych danych. Oznacza to, że trzeba dokonać korekty zeznania rocznego. System identyfikuje podatnika za pomocą pięciu cech: imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego oraz kwoty przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy.


Jakie błędy najczęściej popełniają podatnicy?


Do najczęściej popełnianych przez podatników błędów należą:


- korzystanie z nieaktualnych wersji programu do rozliczania PIT-ów,
- błędne wpisanie danych identyfikacyjnych, np. literówki w imieniu lub nazwisku – Mercin zamiast Marcin, błędnie wpisany nr identyfikacji podatkowej bądź błędnie wpisany format daty urodzenia.


Często podatnicy błędnie wpisują kwotę przychodu z zeznania za poprzedni rok podatkowy. Szczególnie notoryczne jest wpisywanie zaokrąglonej sumy przychodów zamiast dokładnej. Wielokrotnie też podatnicy wpisują łączny przychód małżonków zamiast indywidualnego, jeżeli wspólnie rozliczają się mąż i żona.


System poinformuje nas również o błędzie w przypadku, jeżeli ponownie będziemy chcieli wysłać e-PIT do Ministerstwa, a trafił on już do resortu.


Podsumowując, wypełniając zeznanie roczne za pomocą programu do wypełniania PIT-ów należy bardzo uważnie wpisywać wszystkie dane identyfikacyjne i zwracać uwagę na komunikaty zgłaszane przez system. Jeżeli popełniliśmy pomyłkę w zeznaniu, trzeba ją poprawić i ponownie wysłać e-PIT.W przypadku otrzymania UPO możemy być pewni, że formularz dotarł do Ministerstwa.
 

Podatnik.info

Loading Comments
Zainteresuje cię także