Jak odliczyć wydatki na opiekę pielęgniarską w PIT za...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć wydatki na opiekę pielęgniarską w PIT za 2016 rok?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ulga rehabilitacyjna w PIT za 2016 rok


Z tej preferencji mogą skorzystać również podatnicy, gdy usługi opiekuńcze są świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, czyli takich, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

  • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • znaczny stopień niepełnosprawności.


Więcej na temat, czym dokładnie jest I grupa inwalidztwa, można przeczytać w artykule pod tytułem „Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – kto może ją odliczyć?”.


Opieka pielęgniarska a ustawa PIT


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczenie wydatków poniesionych na opiekę pielęgniarską przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym chorych na utrzymaniu, których dochód (podopiecznych) nie przekroczył kwoty 9120 złotych w 2016 roku.


Ponadto odliczenie w ramach ulgi nie dotyczy wydatków, które zostały:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • zwrócone w jakiejkolwiek formie,
  • odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Z kolei w przypadku, gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.


Dodatkowo odliczenie wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2016 roku na opiekę pielęgniarską nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionych kosztów.


Rozlicz PIT za 2016 rok w 5 minut!


W prosty sposób wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską dla osoby niepełnosprawnej w ramach ulgi rehabilitacyjnej, można odliczyć za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja za pośrednictwem portalu podatkowego dostarczy zeznanie roczne do urzędu skarbowego przy współpracy z systemem e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Intuicyjny interfejs oraz system podpowiedzi pomoże szybko i łatwo przebrnąć przez wszystkie etapy rozliczenia rocznego, a także na podstawie odpowiedzi udzielanych przez użytkownika – wybrać odpowiedna deklarację podatkową. Ponadto program PIT pro 2016/2017 zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów rachunkowych w rozliczeniu za 2016 rok. Aby rozliczyć e-PIT bez wychodzenia z domu, wystarczy, że podatnik poda 5 następujących danych identyfikacyjnych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwotę przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info


Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga rehabilitacyjna za 2016 rok – jak odliczyć wydatki na zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych?