Jak odliczyć VAT od samochodu w firmie?
Flickr.com/CC-BY
Podatnik.info

Jak odliczyć VAT od samochodu w firmie?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorca kupując samochód osobowy, może odliczyć podatek naliczony w wysokości 60 proc. kwoty VAT, który wynika z faktury, ale nie więcej niż 6000 zł łącznie. Tę zasadę stosuje się zarówno przy zakupie nowych środków transportu, jak i podczas użytkowania samochodu osobowego na podstawie leasingu.

 

Warto pamiętać, że w momencie sprzedaży samochodu osobowego o niskiej wartości (poniżej 15 000 zł), w przypadku gdy podatnik używa go minimum sześć miesięcy, zgodnie z treścią ustawy o VAT, jest on zwolniony z obowiązku naliczania VAT ponieważ ustawodawca traktuje taki samochód jako towar używany (mimo iż VAT został odliczony). Ta zasada dotyczy jedynie samochodów, od których odliczono VAT pod rządami nowej ustawy. 

 

Aby naliczyć koszty w podatku dochodowym, potrzebna jest udokumentowana wartość samochodu pomniejszona o podatek VAT. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność zarówno podlegającą opodatkowaniu, jak również zwolnioną z podatku i jednocześnie kupił samochód, którego wartość przekroczyła 15 000 zł, odliczenie następuje na podstawie współczynnika obliczonego jako udział czynności opodatkowanych do czynności zwolnionych. Oblicza się go zawsze na podstawie danych z roku ubiegłego – z wyjątkiem podatników dopiero rozpoczynających działalność lub tych, których przychód nie przekracza 30 000 zł. W takiej sytuacji współczynnik ten należy uzgodnić indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego.

 

Po upływie roku podatkowego dokonuje się korekty odliczonego podatku w deklaracji za styczeń wraz z uwzględnieniem struktury sprzedaży z roku poprzedniego. Taki system postępowania obowiązuje przez pięć kolejnych lat. 
 

 

Samochód jako środek trwały przedsiębiorcy

 

Przedsiębiorca może decydować o tym, że samochód stanowi środek trwały w momencie, gdy dany środek transportu stanowi własność lub współwłasność podatnika. Ponadto jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania, jest wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub oddany do użytkowania innym osobom (obowiązuje tu umowa najmu, dzierżawy lub leasingu). Dotyczy to również sytuacji, kiedy przewidywany okres użytkowania pojazdu jest dłuższy niż jeden rok.

 

Należy pamiętać, że jeśli samochód jest współwłasnością innej osoby, jego wartość początkowa jest ustalana w takiej proporcji, w jakiej podatnik ma udział we własności pojazdu. W przypadku składników majątku stanowiących wspólne mienie małżonków taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy małżonkowie wykorzystują jeden samochód do prowadzenia odrębnych firm (każdemu z nich przysługuje amortyzacja od połowy wartości samochodu).
 

 

Kto ma prawo do odliczenia podatku od zakupu paliwa?

 

O tym, czy przedsiębiorca ma w ogóle prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa, decyduje rodzaj posiadanego samochodu. Wynika to z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, który mówi, że obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych i oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych niebędących samochodami specjalnymi lub ciężarowymi. Jednak od pozostałych wydatków eksploatacyjnych, takich jak zakup części, przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek nawet jeśli posiada samochód osobowy.

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: czynny żal 2022 – szykują się zmiany!