Jak odliczyć VAT od paliwa?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć VAT od paliwa?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z ustawą, podatnik może dokonać odliczenia od paliwa dla samochodów ciężarowych:

  1. o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony;
  2. o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełniające jeden z warunków:
  3. mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;
  4. mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
  5. które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  6. które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  7. pojazdy specjalne – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  8. pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie; 

przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

     - odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub

     - oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Według najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie ma zastosowania w przypadku zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, używanych do:

     - napędu samochodów osobowych
     - oraz napędu niektórych samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w tym samochodów z „kratką” (wyjątkiem jest tutaj fakt nabycia takiego pojazdu z przysługującym prawem do pełnego odliczenia podatku. Dotyczy to również tych, które zostały zakupione na podstawie umów najmu, dzierżawy bądź leasingu. Przepis ten obowiązuje w przypadku takich umów, które zostały zawarte przed dniem 1 stycznia, w stosunku do których na dzień 31 stycznia istniała możliwość pełnego odliczenia podatku).

Również wyjątkiem przy odliczaniu paliwa są pojazdy wymienione w punkcie 2, (gdy przy ich nabyciu podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku), jeżeli ich użytkowanie odbywa się na podstawie umów najmu, dzierżawy bądź leasingu. Nawet w takim przypadku, gdy umowa taka została zawarta przed dniem 1 stycznia, jeśli na dzień 31 grudnia podatnikowi przysługiwało pełne prawo do takiego odliczenia.

Zatem z przepisu tego wynika, iż w okresie najbliższych dwóch lat podatnicy nie mają prawa do odliczenia wydatków na paliwo do samochodów osobowych, a także innych pojazdów nie przekraczających swoją wagą 3,5 t, jednak z uwzględnieniem powyższych wyjątków.

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Tarcza antyinflacyjna 2023 – co się zmieni?