Jak odliczyć ulgę z tytułu samotnego wychowywania...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć ulgę z tytułu samotnego wychowywania dziecka w 2013 r.?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sposób rozliczenia ulgi samotnego rodzica

Zgodnie z ustawą prawo  do ulgi przysługuje tylko samotnym rodzicom rozliczającym się z fiskusem według skali podatkowej. Muszą oni w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 (w zależności od źródeł osiąganych dochodów) wybrać jako metodę rozliczenia opcję „w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (art.6 ust.4)”.

W konsekwencji podatek zostanie określony w podwójnej wysokości od połowy dochodów samotnego rodzica, do których nie należy doliczać dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Dzięki temu kwota podatku należnemu fiskusowi ulegnie zmniejszeniu.

Wspólnie z dzieckiem nie mogą rozliczyć się osoby, które jako formę opodatkowania wybrały podatek linowy, ryczałt lub kartę podatkową.

Nie każdemu rodzicowi przysługuje ulga podatkowa

Fiskus jednoznacznie stoi na stanowisku, że nie każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym, jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy. Podatnik musi pozostawać nie tylko w określonym stanie cywilnym, lecz także faktycznie samotnie opiekować się pociechą. Oprócz tego prawo do preferencji nie przysługuje osobom żyjącym w konkubinacie.

O tym jakie sankcje grożą konkubentom bezprawnie korzystającym z ulgi podatkowej możecie przeczytać Państwo TUTAJ oraz TUTAJ.

Ponadto warto wiedzieć, że podatnicy mogą korzystać jednocześnie z ulgi prorodzinnej oraz ulgi samotnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, ponieważ są to dwie niezależne od siebie preferencje podatkowe.

Warunki  skorzystania z ulgi samotnego rodzica

Zgodnie z ustawą ulga przysługuje podatnikom, którzy samotnie wychowują:

  • dzieci małoletnie,
  • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny, rentę socjalną,
  • dzieci pełnoletnie do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczą się lub studiują), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali lub o których mowa w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3091 zł z wyjątkiem renty rodzinnej.
     

Oprócz tego z ulgi samotnego rodzica mogą skorzystać osoby wychowujące dzieci w pojedynkę, jeżeli dotyczy ich ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i spełniają następujące warunki:

  • ich miejscem zamieszkania poza Polską do celów podatkowych jest inne państwo członkowskie UE, kraj należący do EOG lub Szwajcaria,
  • osiągnęły podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym,
  • posiadają certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (należy go złożyć wraz z zeznaniem rocznym). Podatnik.info 

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Zamiast przekazać fiskusowi, zachowaj pieniądze dla dziecka