Jak odliczyć ulgę na nowe technologie w PIT?
sxc.hu
Podatnik.info

Jak odliczyć ulgę na nowe technologie w PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Czym jest nowa technologia?


Zgodnie z przepisami ustawy o PIT za nową technologię uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych. Szczególnie wyniki badań i prac rozwojowych. Powinny one umożliwiać wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów. Również usług. Dodatkowo innowacyjna technologia nie powinna być stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat. Czy tak rzeczywiście jest, stwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej.

Zobacz ilu podatników korzysta z ulgi na nowe technologie.


Jednak istnieją pewnie ograniczenia w skorzystaniu z ulgi. Podatnik, który w poszczególnym roku lub roku poprzednim prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia – nie może odliczyć wydatków przeznaczonych na nabycie nowych technologii.


Ulga na nowe technologie w PIT-36


W niektórych przypadkach trzeba również rozliczyć ulgę w trakcie kilku lat. Np. w przypadku odnotowania w danym roku straty. Albo gdy wysokość dochodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności jest niższa od kwoty przysługujących podatnikowi odliczeń. Wtedy ulgę odlicza się w całej kwocie, bądź w pozostałej przysługującej części w deklaracjach podatkowych za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe. Należy liczyć je od końca roku – w którym nową technologię ujęto w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.


Ulgę na nowe technologie odlicza się w zeznaniu PIT-36.


Prawo do ulgi na nowe technologie można stracić


Podatnik w niektórych przypadkach może stracić prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii. Jeśli przed upływem trzech lat - licząc od końca roku podatkowego, w którym tego rodzaju wydatki wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

  • przedsiębiorca udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii. Nie dotyczy to jednak przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców. Dokonanych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
  • zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorcy obejmująca likwidację majątku bądź zostanie on postawiony w stan likwidacji,
  • przedsiębiorca otrzyma zwrot wydatków na nabytą technologię w jakiejkolwiek formie.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niektórzy podatnicy muszą złożyć więcej niż jedno roczne zeznanie