Jak odliczyć oddaną krew od podatku?
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jak odliczyć oddaną krew od podatku?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odliczyć można zarówno oddaną krew pełną, jak i poszczególne jej składniki. Stawka jest taka sama i wynosi 130 zł za litr. Nie ma przy tym znaczenia, czy krew była oddawana ze wskazaniem konkretnej osoby, ważne, aby donacja była honorowa. Darowiznę na cele krwiodawstwa można odliczyć od dochodu rozliczanego w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 albo od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym, który wykazuje się w zeznaniu PIT-28.


Kwota darowizny zmniejsza podstawę opodatkowania. Nie może być ona jednak większa niż 6% dochodu/ przychodu – łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego i cele szlachetne.Do zeznania rocznego należy dołączyć formularz PIT/O zawierający kwotę darowizny, kwotę odliczenia w jej ramach oraz dane określonej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, czyli jej nazwę i adres. Dodatkowo przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie trzeba przechowywać dokument określający ilość oddanej krwi bądź jej składników – wyłącznie tę, za którą nie otrzymano ekwiwalentu pieniężnego. 

Przykład

Podatnik w roku podatkowym osiągnął dochód z pracy w wysokości 55 000 zł. Oddał honorowo 2,7 litra krwi, czyli wartość darowizny na cele krwiodawstwa wynosi 351 zł (2,7 litra x 130 zł). W tym samym roku przekazał również darowiznę na cele kultu religijnego (np. na remont kościoła) w wysokości 3000 zł. Czy całą kwotę - zarówno z darowizny na cele kultu religijnego, jak i przekazanej krwi - będzie mógł odliczyć od dochodu? Nie, bo łączna wartość przekazanych darowizn na cele krwiodawstwa oraz na cele kultu religijnego, wynosząca 3351 zł (351 zł + 3000 zł), przekracza 6% dochodu podatnika, tj. 3300 zł (6% z 55 000 zł). W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, czyli o kwotę 3300 zł, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Pozostała część kwoty, tj. 51 zł, nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

 W prosty sposób można się rozliczyć całkowicie darmowym programem PIT Pro 2015 od Podatnik.info, który pomoże wypełnić zeznanie roczne w zaledwie kilka minut. 


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Ulga na krew w PIT-37 za 2018 - jak rozliczyć w PIT 2019?