Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jak oceniają nową ustawę deregulacyjną eksperci z PKPP...
http://sxc.hu/

Jak oceniają nową ustawę deregulacyjną eksperci z PKPP Lewiatan?

W czwartek rząd przyjął projekt kolejnej ustawy znoszącej niektóre bariery i obowiązki administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców. Minister gospodarki, Waldemar Pawlak zapewnia, że dzięki drugiej ustawie de regulacyjnej, przedsiębiorcy zaoszczędzą miliard złotych rocznie.

Projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców składa się z 29 artykułów i wprowadza m.in:

- likwidację Monitora Polskiego B – dzięki temu przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z kosztownego obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w tym dzienniku (w skali roku to około 100 mln zł),
- skrócenie przechowywania – z 10 do 5 lat – kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych,
- skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS,
- zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii spełniania przepisów BHP przez projekty budowlane.

Pozytywnie oceniamy m.in. wydłużenie terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego z 31 marca do 31 lipca, skrócenie terminu przedawnienia należności z tytułu składek z 10 do 5 lat, zniesienie obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, zmianę w zakresie obligatoryjnego ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszeń wymaganych przez KPC – mówi dyrektorka Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan, Katarzyna Urbańska.  

Popieramy również obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych i zmiany w ustawie o PPP, według których zobowiązania z tytułu umów PPP nie będą wpływały na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych – dodaje.

Ponadto, eksperci z PKPP Lewiatan, pozytywnie oceniają zmiany dotyczące m.in. umożliwienia pracodawcom i organizacjom związkowym występowania o dokonanie ogólnej interpretacji podatkowej, zmniejszenia częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonego informacji podatkowej oraz informacji o odprowadzanych składkach do ZUS i NFZ z raportów miesięcznych raz na rok lub na żądanie pracownika, nie częściej niż jeden raz na miesiąc. Członkowie PKPP Lewiatan popierają również zmianę, która zakłada skrócenie okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

Niemniej, PKPP Lewiatan zwraca uwagę na kilka brakujących w projekcie nowej ustawy zapisów. Wśród nich wymienia m.in.: wprowadzenie 30 dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT w miejsce obecnie obowiązującego terminu 60 dniowego; usunięcie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty przez jej wystawcę; prowadzenie ewidencji rachunkowej zapewniającej określenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, i kilka innych.


źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments