Jak legalnie zatrudnić nianię
http://sxc.hu/

Jak legalnie zatrudnić nianię

Dotychczas wiele niań pozostawało w tzw. „szarej strefie”, m. in. z powodu skomplikowanych przepisów podatkowych. Sytuacja ta może ulec zmianie dzięki ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tzw. „ustawa żłobkowa”), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 roku.

Jest to szczególnie dobra informacja dla rodziców, którzy są zmuszeni do korzystania z usług opiekunki do dziecka i chcieliby ją legalnie zatrudnić. Warto to zrobić, ponieważ powierzamy naszą pociechę obcej osobie, jest więc wskazane sporządzenie odpowiedniej umowy. Z kolei niewątpliwym atutem takiego rozwiązania dla niań jest możliwość stabilnego zatrudnienia na jasno określonych zasadach.

Jak sporządzić umowę

Ustawa żłobkowa przewiduje sporządzenie tzw. umowy uaktywniającej. Nie przygotowano jej dokładnego wzoru, ale jest kilka elementów, które bezwzględnie powinna zawierać. Należą do nich m. in.:

- strony umowy,
- cel i przedmiot umowy,
- czas i miejsce sprawowania opieki,
- liczbę dzieci powierzonych opiece,
- obowiązki niani,
- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
- czas, na jaki umowa została zawarta,
- warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Po jej podpisaniu należy udać się do właściwego oddziału ZUS i zarejestrować na formularzu ZUS ZFA jednego z rodziców jako płatnika składek.

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS ZFA od Podatnik.info<<<

Natomiast nianię, w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu, zgłasza się jako osobę ubezpieczoną na formularzu ZUS ZUA.

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS ZUA od Podatnik.info<<<

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niania podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu. Wtedy rodzic musi ją zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS ZZA od Podatnik.info<<<

ZUS opłaci składki

Jeżeli wysokość zarobków niani nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1386 zł), to ZUS w całości opłaci jej składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, wypadkowe i rentowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku wyższej pensji opiekunki, składki za nią będą musieli odprowadzić rodzice, ale tylko od kwoty przewyższającej wymieniony wyżej próg. Niania może chcieć również skorzystać z nieobowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, lecz będzie musiała pokryć je z własnych środków. Natomiast jeden z rodziców (płatnik składek) będzie zobligowany do opłacania ich w ZUS-ie.

Reguły rozliczenia składek

Aby rozliczyć składki niani, płatnik musi dostarczyć do ZUS-u następujące dokumenty:ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS RCA (imienny raport miesięczny składkowy).

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS DRA od Podatnik.info<<<

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS RCA od Podatnik.info<<<

Jeśli pensja opiekunki nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia, to rodzic tylko raz będzie musiał dostarczyć wyżej wymienione formularze. Kolejną dokumentację rozliczeniową wytworzy sam ZUS. W przypadku wyższych zarobków niż kwota 1386 zł, istnieje konieczność składania co miesiąc dokumentacji rozliczeniowej. W takiej sytuacji należy złożyć 2 druki ZUS RCA: pierwszy z rozliczeniem składek od podstawy nieprzekraczającej najniższego wynagrodzenia, drugi - od kwoty stanowiącej nadwyżkę ponad sumę 1386 zł. Nie można również zapomnieć o przypadku, w którym niania będzie pobierać zasiłek chorobowy. Wtedy trzeba doręczyć do ZUS-u formularz ZUS RSA (imienny raport miesięczny świadczeniowy).

>>>Pobierz aktywny formularz ZUS RSA od Podatnik.info<<<

 

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także