Jak funkcjonowanie ustawy refundacyjnej przekłada się na...
http://sxc.hu/
Pracodawcy RP

Jak funkcjonowanie ustawy refundacyjnej przekłada się na los pacjentów?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W spotkaniu wzięli udział analitycy rynku – przedstawiciele firm IMS Health, PharmaExpert, Sequence HC Partners, prawnicy z kancelarii Baker&McKenzie i Czyżewscy oraz eksperci Medycyny Praktycznej.

Eksperci zwracali głównie uwagę na ograniczenia w dostępie do leków refundowanych i wzrost poziomu współpłacenia przez pacjentów za leki refundowane z poziomu 34% do 37,8%, przy jednoczesnym spadku cen urzędowych leków.

Polacy kupują mniej leków refundowanych

Jak wynika z danych przedstawionych przez firmy analityczne IMS Health Polska i PharmaExpert, od początku 2012 roku nastąpił spadek wartości rynku leków refundowanych o blisko 19%. Przyczyną tego zjawiska jest przede wszystkim spadek konsumpcji leków – rynek ilościowo zmniejszył się o ponad 14%. Wiele leków refundowanych sprzedaje się ze 100-procentową odpłatnością, co wiąże się z obawą lekarzy przed surowymi sankcjami finansowymi za ewentualne błędy w ordynacji leków refundowanych. Na spadek wartości rynku leków refundowanych miało również wpływ obniżenie cen leków przez producentów w toku negocjacji. Nie przełożyły się one jednak na zmniejszenie poziomu współpłacenia pacjentów – bo przy obniżonych cenach leków wzrosło ono z 34% do 37,8% w obszarze leków refundowanych i jest to jeden z najwyższych poziomów w Europie. Wynika to z wadliwego systemu grupowania leków, które w istocie nie są zamienne.

Zmniejsza się dostępność leków w aptekach

Analiza rynku hurtowego pokazała, jak zmniejszenie marży w łańcuchu dystrybucji i częste zmiany wykazów leków refundowanych ograniczyły dostępność leków w aptece i tym samym dla pacjenta. Nasiliło się zjawisko eksportu równoległego, ograniczono dostawy do aptek, skrócono terminy płatności i zredukowano zapasy magazynowe w aptekach.

Ustawa refundacyjna jest niespójna z innymi przepisami prawa

Prawnicy zwrócili uwagę na brak spójności między ustawą refundacyjną a ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą o prawach pacjenta, ustawą o zamówieniach publicznych i prawem konkurencji. Ich zdaniem nowa ustawa znacząco ogranicza możliwości zakupu leków przez szpitale, zwiększa biurokrację i w wielu punktach wzbudza wątpliwości interpretacyjne, jednocześnie wprowadzając surowe sankcje za złamanie prawa. 

Zdaniem uczestników spotkania, ustawa wymaga rzetelnej oceny jej skutków i podjęcia działań na rzecz usunięcia barier, których pojawienie się odczuwają wszyscy uczestnicy rynku farmaceutycznego i pacjenci.

 

 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Czy z ustawy refundacyjnej zniknie zapis o zakazie reklamy aptek?