Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Inwestycje w srebro nadal niepewne
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Inwestycje w srebro nadal niepewne

Wielu analityków wróżyło, że rok 2013 będzie właśnie rokiem srebra, jednak jak na razie prognozy te nie do końca się urzeczywistniają.

Niespełnione prognozy wzrostu

Srebro, jako inwestycyjny metal szlachetny, traktowane być winno oczywiście z założenia, jako długoterminowe narzędzie lokowania kapitału. Nie sprawdziły się jednak przewidywania inwestycyjnych prognostyków, które jeszcze w zeszłym roku zakładały, że cena uncji srebra podwoi swoją wartość na przestrzeni pierwszych 4-5 miesięcy roku 2013. Kurs srebra nie tylko nie odnotował wzrostów, ale kontynuuje falę dramatycznych spadków. W grudniu zeszłego roku cena uncji białego kruszcu warta była nawet 33,76 dolarów, podczas gdy na początku czerwca bieżącego roku, 31,1 g srebra warte było zaledwie około 22,40 dolarów. Szczególnie dotkliwe spadki notowane były przy tym w okresie połowy kwietnia, kiedy to stromizna wykresu wartości srebra przybrała niemalże pionowy charakter. Wyniki te zaskakują szczególnie w porównaniu z wartościami uncji srebra sprzed 2 czy 3 lat, kiedy to pick ceny surowca odzwierciedlony był wartością uncji na poziomie nawet 49,77 dolarów. Nie trudno policzyć więc, że od tego momentu srebro straciło połowę swojej wartości. Niemniej jednak, jak wspomniano, srebro traktowane być winno, jako długoterminowe narzędzie inwestycyjne. Dla okresu ostatnich dziesięciu lat średnia wartość srebra oscyluje w granicach 17,30 dolara za uncję. Niemniej jednak, jeszcze w 2003 roku cena 31,1g srebra wynosiła mniej niż 5,0 dolara. Szczególnie więc zyskali ci, którzy nabyli je właśnie wtedy i zdecydowali się na sprzedaż zapasów w latach 2009-2010, kiedy cena uncji notowała rekordowe wartości – było to równoznaczne z tym, że na przestrzeni 6-7 lat inwestorzy na białym kruszcu zarobili około 900%.

Forma inwestycji

Jedną z możliwości zainwestowania w srebro jest jego zakup w postaci fizycznej, w formie sztaby czy np. monety, która poza wartością kruszcu może posiadać także wartość numizmatyczną. Największą zaletą tej formy inwestycji jest samo fizyczne posiadanie kapitału „pod ręką” oraz fakt, że próg inwestycyjny jest w tym przypadku bardzo niski i umożliwia zainwestowanie nawet niewielkich kwot. Inną formą ulokowania kapitału będzie możliwość skorzystania z funduszy Exchange Traded Funds lub innego rodzaju funduszy inwestycyjnych i powierniczych. W przypadku funduszy ETF inwestor nabywa tytuły uczestnictwa funduszu, który gromadzi kruszec w postaci fizycznej. Podobne założenia aktualne będą także dla tzw. produktów strukturyzowanych oferowanych najczęściej przez banki, jednak w ich przypadku znacznie ograniczona jest płynność inwestycji, która z założenia trwać może nawet kilka lat. Partycypacja w funduszach inwestycyjnych i powierniczych powiązana jest natomiast z uczestnictwem w inwestycjach powiązanych bezpośrednio z rynkiem srebra. Ta forma lokowania zwalnia niejako inwestora z konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z obszaru inwestycji w kruszce, ponieważ fundusze prowadzone są przez profesjonalnych analityków. Z drugiej strony jednak, próg inwestycyjny jest tu wyższy od analogicznego wskaźnika dla inwestycji w srebro w formie fizycznej, a dodatkowo fundusze wymagały będą uiszczania rocznych opłat za zarządzanie lub innych płatności manipulacyjnych. Jeszcze inną możliwością jest wykup certyfikatu, czyli papieru wartościowego świadczącego o posiadaniu srebra przechowywanego przez depozytariusza. W tym przypadku mówimy o bardzo dużej płynności inwestycji, ponieważ certyfikaty mogą zostać dowolnie zbyte po aktualnym kursie srebra lub zostać po prostu wymienione na kruszec w formie fizycznej. Zaletą jest tu także brak konieczności przechowywania srebra w domu lub ponoszenia kosztu przechowywania np. w skrytce bankowej, jednak forma ta wiąże się z niemałym ryzykiem ewentualnej utraty płynności finansowej przez depozytariusza.

Siła srebra

Srebro jest zdecydowanie interesującą opcją inwestycyjną, choć rynek ten jest bardzo niestabilny. Silnymi stronami białego kruszcu jest jego powiązanie z rynkiem złota, bardzo duża konsumpcja w skali świata oraz uniwersalność jako środka płatniczego, a także ogromne zapotrzebowanie w obszarze przemysłu.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Zainteresuje cię także