Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Inwestorze, uważaj na ryzyko polityczne


Inwestorzy zazwyczaj skupiają się na przeglądaniu danych makroekonomicznych i badaniu wyników finansowych spółek, których akcje chcą nabyć. Słuchają również wnikliwie ekonomistów wypowiadających się na temat przyszłości danego regionu bądź kraju, w którym inwestują. Jednak często to nie wystarcza, by odnieść sukces na giełdzie. Trzeba również pamiętać o tym, że w życiu dochodzi do zdarzeń nieprzewidywalnych. Jeden z największych ekspertów inwestycyjnych, Nassim Nicolas Taleb, określa je mianem „czarnych łabędzi”.

Mianem „czarnych łabędzi” możemy nazwać np. katastrofy naturalne. Jednym z ostatnich przykładów jest zachowanie się japońskiego indeksu Nikkei po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie wywołanej falą tsunami. W ciągu trzech sesji od momentu awarii reaktorów indeks „zanurkował” o 20 %.

Również niespodziewane błędy człowieka potrafią wywołać krach na giełdzie. Dnia 6 maja 2010 r. amerykański Dow Jones Industrial Average spadł w pół godziny o 10 %, a ceny papierów niektórych spółek poszły w dół o 50-90 %. Był to rezultat pomyłki maklera, który chciał sprzedać miliony akcji, ale zamiast litery „m” wpisał do programu literę „b”- czyli sprzedał miliardy ( ang. „billions”).

W ostatnich tygodniach o swoim istnieniu przypomniało inwestorom także ryzyko polityczne. Indeks tureckich akcji XU100 od marca 2009 r. do końca maja 2013 r. urósł o 289 %, a w 2012 r. o 54 % i był jednym z kilku najlepszych wskaźników na świecie. Wystarczyło jednak, aby rankiem 28 maja tego roku 50 osób zebrało się w parku Gezi w Stambule, by zapobiec jego zniszczeniu w celu budowy apartamentowców, a policja użyła siły do ich rozpędzenia. To wydarzenie nakręciło spiralę protestów i przemocy, która sprawiła, że część inwestorów postanowiła zrealizować zyski osiągnięte na akcjach tureckich firm. Wartość indeksu XU100 spadła od początku politycznego zamieszania w Turcji o 18 %.

Jednym z najlepszych źródeł wskazujących w jakich krajach występuje zwiększone ryzyko polityczne jest dokument „Political Risk Map” publikowany cyklicznie przez globalnego brokera ubezpieczeniowego wyspecjalizowanego w zarządzaniu ryzykiem, firmę Aon. Najwięcej koloru czerwonego jest w Afryce – oznaczono tym kolorem kraje o najwyższym ryzyku politycznym. Stąd warto się zastanowić zanim zdecydujemy się na zakup jednostek funduszu Noble Fund Africa and Frontier (20 % straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy), Nordea African Equity Fund (tylko 3 % na plusie) czy WIOF African Performance Fund (1,1 proc. nad kreską).

Bardzo duże ryzyko polityczne istnieje według Aon w krajach Bliskiego Wschodu oraz postsowieckich republikach zakaukaskich. Fakt, iż na polskim rynku istnieje praktycznie tylko jeden fundusz za pośrednictwem którego można w tym regionie inwestować (WIOF Pakistan Performance Fund, 13 % straty w ciągu 12 miesięcy), ale nigdy nie wiadomo jak duży wpływ na cały region i sąsiednie kraje – a więc chociażby Rosję, Indie czy Chiny - mogą mieć problemy wywołane zmaterializowaniem się takiego ryzyka w jednym państwie. Tymczasem spółki z tych krajów stanowią trzon portfeli funduszy z terminem BRIC w nazwie, które obecne są zapewne w portfelach wielu polskich inwestorów.

Jeśli chodzi o Europę, najmniej stabilne kraje według Aon to Białoruś, Serbia, Bośnia i Hercegowina oraz Ukraina. Tutaj znów mamy casus Bliskiego Wschodu: aktywów z tych krajów trzeba ze świecą szukać w portfolio polskiego inwestora, a nigdy nie wiadomo, jaki impakt będzie miał kryzys polityczny w jednym z tych państw na całą UE czy Europę.

Oczywiście firma Aon, tak jak i nikt inny, nie ma szklanej kuli, a ryzyka polityczne mogą się w niektórych krajach oznaczonych kolorem czerwonym nigdy nie zmaterializować. Jednakże spojrzenie na „Political Risk Map” przypomina o tym, że warto stosować na co dzień podstawowe zasady mądrego inwestora: geograficzną dywersyfikację inwestycji oraz tzw. „zlecenia stop loss”, pozwalające uchronić kapitał w przypadku wystąpienia nagłego negatywnego zdarzenia na rynku.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Zainteresuje cię także